Språkutvecklarens bästa tips för språkutveckling på arbetsplatsen

Foto: Karolina Larsson

Språkutveckling på arbetsplatsen ligger i tiden som en del av smartare rekrytering, men hur kan du som arbetsgivare skapa de bästa förutsättningarna? För att inspirera och underlätta processen erbjuder vi våra medlemmar flera gynnsamma verktyg, till exempel vår handledarutbildning med kompletterande språkmodul. Till vår hjälp har vi Karolina Larsson, språkutvecklare och engagerad i inkluderingsfrågor och här delar hon med sig av sina främsta tips!

Idag råder det brist på kvalificerad kompetens i flera branscher, men genom att bredda rekryteringsbasen kan kompetensbehoven tillgodoses. Syftet med utbildningen är att medlemmarna på ett effektivt och kvalitativt sätt ska kunna introducera personer med annat språk i sina verksamheter – något som efterfrågas allt oftare. Karolina Larsson, språkutvecklare i Halmstads kommun, är engagerad i inkluderingsfrågor och var delaktig i framtagandet av den uppskattade språkmodulen. Här delar hon med sig av sina bästa tips så att även du ska lyckas med språkutveckling på arbetsplatsen.

1. Förbered arbetsplatsen

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för er nya kollega att utvecklas är det viktigt att förbereda arbetsplatsen. Det gör du genom att tydliggöra syftet och förväntningarna för dina medarbetare. Ge medarbetarna korrekt information och berätta om vad man som kollega kan tänka på.

2. Skapa positiva relationer och utse handledare

Språkutveckling sker naturligt och enklast med någon man har en bra relation till. Det är viktigt att klimatet på arbetsplatsen är välkomnande och tillåtande. Ta er tid att lära känna varandra. Det är också fördelaktigt att utse en handledare med sociala egenskaper, och att förbereda handledaren med en utbildning.

3. Ge lämpliga arbetsuppgifter

Ge er nya kollega arbetsuppgifter där vederbörande får möjlighet att prata mycket – läsa och skriva kommer sen. De bäst lämpade arbetsuppgifterna i språkutvecklingssyfte är de som kan utföras i grupp då detta innebär samtal. Att arbeta ensam hjälper inte språkutvecklingen.

4. Ligg steget före – planera

Låt er nya kollega ta del av underlaget i god tid innan diverse sammanträden. På så vis kan vederbörande förbereda sig och därmed ha bättre förutsättningar att förstå och hänga med i samtalen. Kanske kan du även förenkla och konkretisera underlaget ytterligare med bilder eller diagram? Kom ihåg att förenkla utan att fördumma.

5. Avdramatisera

Ibland blir det fel, så är det bara. Det vardagliga språket går relativt fort att lära sig, men att prata om ämnesområden och använda kulturella uttryck är svårare. Det är viktigt att er nya kollega är medveten om att det inte är någonting att skämmas för. Genom att avdramatisera felsägningar eller – skrivningar är chansen större att er nya kollega vågar testa sina svenska och därmed utvecklas.

6. Ge tid och feedback

Språkutveckling är inget hastverk – det tar tid. Planera därför in, och ta hänsyn till, den extra tid som din nya kollega kommer att behöva. Mycket i det dagliga arbetet är en svårnavigerad tillvaro när man inte behärskar språket, och vederbörande behöver ges möjlighet till förberedelse. Ge sedan feedback utifrån den nya kollegans önskemål. Glöm slutligen inte att peppa din kollega, språkutveckling tar som sagt tid och är energikrävande.

Annons