Skjutningarna fortsatt många

306 konstaterade skjutningar har skett i Sverige hittills i år. 41 personer har dött och 135 skadats. Polisen arbetar brett för att minska antalet skjutningar.

Från juli, som hade exceptionellt många skottskadade, och framåt har det totala antalet skadade per månad fortsatt att vara på högre nivåer jämfört med första halvårets månader. Region Stockholm och region Syd har flest skjutningar, 110 respektive 92 hittills i år. Region Nord har minst antal skjutningar, fem stycken.

En stor andel av skjutningarna bedöms vara kopplade till konflikter mellan kriminella. Konflikterna bottnar ofta i narkotikauppgörelser, rivalitet och hämndaktioner. Brottsoffer och gärningsmän är unga, många är födda på 90-talet, och svåra att motivera med sociala insatser.

En majoritet av skjutningarna sker på allmänna platser i tättbebyggt område. Andra vanligt förekommande brottsplatser är skjutning mot fordon i rörelse alternativt skjutning mot bostad eller annan byggnad. Skjutningarna är numera mer omfattande och hänsynslösa.

– I dag skjuter man mer urskillningslöst, tre magasin i stället för tre skott, säger Patrik Hertzman förste forensiker och vapenundersökare på Nationellt forensiskt centrum.

Ett arbete pågår på bred front för att minska antalet skjutningar

Polisen arbetar direkt mot de kriminella och med att minska förekomsten av illegala vapen genom traditionellt polisarbete som att spana, gripa, beslagta och lagföra.

En riktad insats mot illegala vapen genomförs i polisregion Stockholm.

Fokus är att minska antalet skjutvapen, få bort handgranaterna samt få skjutningarna att upphöra och öka tryggheten. Metoden är att identifiera de mest centrala aktörerna i de kriminella nätverken och minska deras möjlighet att begå brott.

I Uppsala pågår en större insats mot grov brottslighet och förra veckan fokuserade man på att beslagta kriminellas vapen. 25 husrannsakningar gjordes och 26 personer frihetsberövades.

Även ett internationellt arbete pågår

– Vi arbetar för att minska förekomsten av illegala vapen. Svensk polis samarbetar strategiskt och operativt med samtliga länder på västra Balkan och övriga Europa för att upptäcka och motverka de nätverk och individer som smugglar vapen, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på nationella operativa avdelningen.

Många vapen skickas med post. Vapen beställs på internet från legala vapenhandlare i Europa och förs sedan illegalt till Sverige. Här utnyttjas olikheterna i ländernas vapenlagstiftning.

Polisen arbetar även med spaning på internet och darknet för att upptäcka handel av illegala vapen.

– Vi samarbetar med andra myndigheter och länder för att förhindra, försvåra och utreda brott. Men fler verktyg behövs. Vi vill till exempel få möjlighet att få tag på de kriminellas datorkommunikation, säger Linda Staaf.

Nationell statistik 170101-171213

(Sifforna kan komma att justeras på grund av eftersläpning i inrapportering)

Definitionen av bekräftade skjutningar

En konstaterad skjutning är att det avfyrats projektiler med krutladdat vapen och det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer som kommer av beskjutningen, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och i inte uppenbart oavsiktlig.

Annons