Sju leverantörer med svaga resultat sägs upp

Annons

Arbetsförmedlingen säger upp avtal med sju leverantörer av tjänsten Stöd och matchning på grund av för dåliga resultat och ytterligare nio som har för få deltagare. Det är resultatet av en översyn, den här gången av leverantörer i storstäderna.

Arbetsförmedlingen har cirka 170 leverantörer av tjänsten Stöd och matchning på drygt 900 platser i landet. De granskas regelbundet och i höst har Arbetsförmedlingen gjort en översyn av leverantörer i storstadsregionerna. Som ett resultat avslutas avtalen med sju leverantörer i Malmö, Göteborg och Stockholm på grund av för svaga resultat när det gäller att få deltagare i arbete. Ytterligare nio avslutas eftersom de har för få deltagare.

– Vi gör systematiska granskningar av leverantörerna som ett led i vårt arbete med att höja kvaliteten och förbättra resultaten i tjänsten Stöd och matchning, säger Petter Carolusson, chef på enheten externa tjänster på Arbetsförmedlingen.

Stöd och matchning är en tjänst som ges till inskrivna arbetslösa som behöver stärkt stöd i sitt jobbsökande. Hittills i år har i genomsnitt 30 procent av deltagarna någon form av arbete eller studerar 90 dagar efter Stöd och matchning hos en leverantör. Här ingår arbete med stöd (11 procent), arbete utan stöd (16 procent) och studier (3 procent).

De 16 leverantörerna sägs upp med tre månaders varsel och de deltagare som inte hinner avsluta får chansen att välja en ny leverantör.

250 privata leverantörer Arbetsförmedlingen anlitar cirka 250 privata leverantörer. En av de största tjänsterna är Stöd och matchning. Hittills under 2018 har Arbetsförmedlingen upphandlat externa tjänster till ett värde av drygt 4  miljarder kronor, varav Stöd och matchning stod för cirka en miljard.

Rating Stöd och matchning är en av de tjänster där de arbetssökande själva väljer leverantör, enligt Lagen om valfrihetssystem LOV. De leverantörer som lyckas bäst med att stötta deltagarna till  någon form av arbete eller studier får tre stjärnor i ett ratingsystem. I jämförelsen mellan de olika leverantörerna tar Arbetsförmedlingen hänsyn till deltagarnas förutsättningar. Kunderna söker och väljer sin leverantör på Arbetsförmedlingens hemsida där ratingen är synlig. . Leverantörerna får betalt enligt en särskild ersättningsmodell som bygger på resultat. De leverantörer som nu sägs upp hör till dem som fått sämst resultat enligt denna modell eller har färre än 10 deltagare. Tjänsten Stöd och matchning är till för arbetssökande som behöver ett stärkt stöd i sitt arbetssökande och ett beslut om tjänsten tas normalt i tre månader.

Annons