Sex misstänkta begärs häktade för människohandel

Sex misstänkta begärs häktade för människohandel

 Efter det omfattande tillslaget under tisdagen den 5 december i en utredning gällande människohandel i polisregion Syd begärs nu sex personer häktade.

Häktningsframställningarna gäller fem män och en kvinna och misstankarna gäller människohandel samt medhjälp till människohandel.

Vid det samordnade tillslaget i Kalmar och Kronobergs län frihetsberövades tio misstänkta personer. Sex av de misstänkta har nu begärts häktade. Övriga som suttit frihetsberövade i Sverige har frigivits och utredningen fortsätter.

Vid samordnat tillslag i Bulgarien i samma utredning har två män frihetsberövats och de båda är häktade av Växjö tingsrätt i sin utevaro liksom en man som inte anträffats och är internationellt efterlyst.

Häktningsförhandlingarna mot de misstänka som sitter frihetsberövade i Sverige inleds under fredagen den 8 december vid Växjö tingsrätt klockan 10.00.

Uppdatering

Under dagen den 7 december greps den internationellt efterlyste mannen på flygplatsen i Sofia, Bulgarien, och kommer att begäras utlämnad till Sverige.

Annons