Sekretesskyddad uppgift röjdes

Socialtjänsten har inlett en utredning och utifrån dess utfall kommer lämpliga åtgärder vidtas för att det inte ska hända igen. (foto: Örjan Eskengren)

Den ena förälderns fiktiva namn stod på beslutet som skickades i brev hem till båda vårdnadshavarna. Myndighetsutskottet har beslutat att händelsen ska anmälas enligt lex Sarah, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Såvitt socialtjänsten känner till i nuläget har händelsen har inte åsamkat någon allvarlig skada.

Ett brev med ett beslut skickades den unges båda vårdnadshavare. Den ena vårdnadshavarens fiktiva namn framgick på båda breven.
– Bristande hantering av skyddade personuppgifter är inte acceptabelt. Orsaken till att det skett utreds och det är för tidigt att säga vad som gjort att det kunnat ske, säger Carina Opasiak, avdelningschef, socialtjänsten

– Vi ber om ursäkt till den drabbade. Lyckligtvis har ingen kommit till skada, men vi ser ändå allvarligt på det inträffade. Det hade kunnat medföra svåra konsekvenser, säger Carina Opasiak,.

Socialtjänsten har inlett en utredning och utifrån dess utfall kommer lämpliga åtgärder vidtas för att det inte ska hända igen.

Annons