Se över metaller i tandvården. En uppmaning till Socialstyrelsen

Amalgam och guld, korrosion. Fotograf: Christer Malmström

Bort med metaller i tandvården föreslår Tandvårdsskadeförbundet, som anser att metaller utgör ett reellt folkhälsoproblem.

Psykiska problem, värk, kronisk trötthet och många fler symtom kan uppstå på grund av de elektriska strömmar som bildas mellan metaller med olika elektrisk potential. Sådana fenomen är kända sen långt tillbaka. Ändå ökar antalet metaller i tandvården.

Tillfrisknade efter att titanet tagits bort

Meta vars berättelse finns inspelad (se länk nedan) hade fyra olika metaller i tänderna, men först när hon fick den femte, dvs titan, insjuknade hon. Läkare och tandläkare ville inte tro att titan var orsaken, trots att hon själv upplevde det så.

Meta fick diagnosen kroniskt trötthetssyndrom, men hade även många andra besvär. Hon tillfrisknade helt efter att titankronan tagits bort.

Stämbandsförlamning då guldbrygga sattes in

Patric fick stämbandsförlamning tre timmar efter att ha fått en stor guldbrygga intill sina amalgamfyllningar. Potentialskillnaden mellan guld och kvicksilver (amalgam) är inte så stor som mellan titan och guld. Men Patric kunde ändå mäta en spänning på 1 volt mellan bryggan och en av amalgamfyllningarna.

Agda gick omkring en stor del av livet med stämbandproblem och svårighet att prata. Både hennes och Patrics besvär minskade efter borttagning av amalgamfyllningarna.

Bort med metaller i tandvården

Alla lagningar, broar, implantat och andra åtgärder som behövs i munhålan kan göras utan metaller. Tandvårdsskadeförbundet anser därför att metaller aldrig ska användas i tandvården. Socialstyrelsen avrådde tidigare tandläkare från att använda amalgam och guld i samma mun. Nu används ännu fler metaller vilket gör att Socialstyrelsen måste ta upp en ny diskussion i ämnet.

– Metallfria alternativ finns i tandvården, men ännu inte till höftleder etc., säger Ann-Marie Lidmark, förbundsordförande. Hon menar att man därför ska spara metaller till åtgärder där alternativ saknas.

Se mer filmen om Meta
Läs forskning av Berlund & Carlmark

Normalpotentialer för några metaller i tandvården mätt i volt. Ju större potentialskillnad desto högre batterieffekt

Titan                   -1,63                                               Guld                   +1,5
Kobolt                 -0,277                                             Kvicksilver           +0,793
Krom                  -0,74

Annons