SCA går med i Fossilfritt Sverige – nu står 300 aktörer bakom initiativet

Svante Axelsson, Fotograf: Fredrik Hjertling

Skogsbolaget SCA går nu med i Fossilfritt Sverige. De blir därmed den 300:e organisationen som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Att så många stora företag gått med visar att näringslivet stöder visionen om att Sverige ska bli en fossilfri välfärdsnation men också att de ser konkurrensfördelar med att bli fossilfria och sälja klimatsmartar lösningar. Genom sin roll i den nya bioekonomin kan SCA dessutom bidra till att omställningen även innebär tillväxt för den svenska ekonomin, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Genom att skriva under initiativets deklaration ställer sig aktörerna bakom att Sverige går före i klimatarbetet och lovar att sätta upp mål och genomföra konkreta åtgärder för att själva bli fossilfria.

Bland aktörerna finns 180 företag, 40 kommuner, 9 regioner och landsting men också branschföreningar, intresseorganisationer, undervisnings- och forskningsinstitutioner och ett stift.

SCA är Europas största privata skogsägare och har som mål att hela deras värdekedja ska bli fossilfri och att vindkraftsproduktionen på deras skogsmark ska öka.

– Vi har i många år arbetat systematisk och genomfört stora investeringar för att ersätta fossila bränslen med biobränslen och är idag fossilfria till 95%. Sedan 2010 har vi minskat våra utsläpp av fossil koldioxid med cirka 60%. Vi arbetar även aktivt med att utveckla nästa generations biobaserade produkter för att vara en del av den fortsatta omställningen, säger Katarina Kolar, hållbarhetschef på SCA.

Annons