Satsningar på förbättrad psykisk hälsa viktigt uppdrag för Folkhälsomyndigheten 2018

Socialminister Annika Strandhäll Socialminister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen fortsätter att stärka arbetet med psykisk hälsa och ger Folkhälsomyndigheten flera uppdrag för 2018 i myndighetens regleringsbrev. De ska bland annat utveckla samordningen av det nationella arbetet inom området psykisk hälsa, stödja kunskapsutvecklingen och fördela pengar till ideella organisationer för att motverka psykisk ohälsa. Satsningarna är tänkta att vara långsiktiga och återkommande.

– Genom bättre samordning och kunskapsspridning på nationell nivå och, och genom att stödja de många engagerade ideella aktörer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention, så kan vi också växla upp arbetet säger socialminister Annika Strandhäll.

Nationell samordning och styrning med kunskap inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention 
Folkhälsomyndigheten ska utveckla samordning och samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer, ställa samman kunskap och följa upp inom området psykisk hälsa och suicid. Myndigheten får 15 miljoner kronor för uppdraget.

Stöd till kunskapsutveckling 
Folkhälsomyndigheten får 35 miljoner kronor för att stödja och utveckla kunskap inom området psykisk hälsa på regional och lokal nivå. Det handlar om att främja samverkan, ta fram, sprida och följa upp ny kunskap.

I uppdraget ingår också att fördela upp till 15 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Barn och unga i migration 
Folkhälsomyndigheten får fördela 10 miljoner kronor under 2018 till ideella organisationer som förebygger och främjar verksamhet för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända. Bidraget betalas ut i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Annons