Säkrare bilar i EU

EU-flagga

Från och med mitten av 2022 ska alla nya bilar som släpps ut på EU-marknaden utrustas med avancerade säkerhetssystem. Efter en överenskommelse med Europaparlamentet i mars har rådet antagit en förordning om motorfordons allmänna säkerhet och om skydd för personer i fordon och oskyddade trafikanter som ett sätt att avsevärt minska antalet olycksfall i trafiken.

Annons