Så undviker du abonnemangsfällorna på nätet

Påtryckande och ofta vilseledande annonser som lockar och stressar konsumenter till ogenomtänkta köp och oönskade abonnemang blir allt vanligare på nätet. Därför lanserar  ECC-nätverket som Konsument Europa ingår i en film som ska hjälpa konsumenter att identifiera abonnemangsfällorna på nätet.

Annonser som erbjuder gratis provpaket eller billiga produkter blir allt vanligare i sociala medier och som popup-annonser på nätet. Enligt en undersökning* utsätts var tredje svensk konsument dagligen för den här typen av annonser, något som kan leda till dyra och oönskade abonnemang för den som tackar ja.

Konsumenter behöver få veta hur de kan identifiera en abonnemangsfälla och vilka rättigheter de har att kunna vägra betala för oönskade varor och abonnemang. Undersökningen visar att svenska konsumenter har begränsad kunskap om sina rättigheter när de fastnar i en abonnemangsfälla. Lägst kunskap har konsumenterna om ångerrätten och få konsumenter vet att de kan vända sig till sin bank om de har betalat med kort för att få hjälp med att göra en kortreklamation.

ECC-nätverket som Konsument Europa ingår i lanserar idag en film som på ett enkelt och humoristiskt sätt avslöjar de vanligaste kännetecknen för en abonnemangsfälla. Syftet med filmen är att hjälpa konsumenter att bättre identifiera fällorna på nätet.

– De här annonserna är ofta medvetet utformade på ett sätt så att de kan utnyttja konsumenternas osäkerhet och spela på känslor som lockar dem till ogenomtänkta och förhastade köp. Med den här filmen och våra 5 tips om att hantera abonnemangsfällor på nätet hoppas vi kunna hjälpa konsumenter att reagera aktivt om de ser vissa varningstecken när de känner sig lockade att tacka ja till ett “för bra för att vara sant”-erbjudande, säger Jolanda Girzl, direktör för Konsument Europa.

Film: Rödluvan och paketvargen

5 goda råd – så hanterar du abonnemangsfällor på nätet

  1. Innan du skriver in namn och adress och klickar på acceptknappen, kolla upp om du blir bunden av ett köp eller ett abonnemangsavtal när du tackar ja till erbjudandet.
  2. Det måste tydligt framgå i erbjudandet om du blir bunden i ett abonnemangsavtal när du tackar ja.
  3. Du är inte tvingad att betala eller skicka tillbaka en produkt du aldrig har beställt.
  4. Det är säljaren som måste bevisa att du har gett ditt medgivande till ett köp, det vill säga att du har ingått ett avtal med företaget.
  5. Om företaget drar pengar från ditt bankkort utan ditt medgivande kan du vända dig till banken för att få hjälp med att göra en kortreklamation.

* Undersökningen är en kvantitativ undersökning utförd av Sifo Kantar I de sex länderna Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien och Österrike som rapporterat störst problem med abonnemangsfällor inom ECC-nätverket. Ladda ner rapporten.

Om ECC-nätverket

Konsument Europa är medlem i European Consumer Centres Network (ECC-nätverket) som är ett europeiskt nätverk som samarbetar för att hjälpa konsumenter när de köper varor och tjänster över gränserna inom EU. Nätverket består av ECC-kontor i alla EU-länder, Norge och Island.

Annons