Så har miljonerna används i Lunds satsning på gröna skolgårdar

En miljon kronor avsätts årligen för projekt att utveckla skol- och förskolegårdar i Lunds kommun. Tisdagen den 24 april anordnar kommunen en visning av flera av de projekt som genomförts. Då presenteras också de nya riktlinjer för förskolors utemiljö som nyligen beslutats av kommunfullmäktige. 

I Lund pågår sedan 1992 den långsiktiga skolutvecklingssatsningen Gröna skolgårdar, vilken syftar till att åstadkomma en förändring av användningen och utseendet av skol- och förskolegårdarna i Lunds kommun. 2016 höjde politikerna i Lunds kommun anslaget till Gröna skolgårdar. Sedan dess finns det årligen drygt en miljon kronor för skolor och förskolor i kommunen att ansöka om till lokala projekt med delaktighet från barn och elever i fokus.

Möjlighet att se resultaten av projekten

Tisdagen den 23 april anordnar Lunds kommun visning av flera av utvecklingsprojekten. Då besöker vi grundskolor och förskolor som med hjälp av miljonerna genomfört förändringar i utemiljön. Syftet med besöken är att inspirera och lära av varandra.

Alla är de enheter som besöks har lyssnat och tagit barnens drömmar på allvar och förverkligat dem ute på gården. Barn från 1-16 år och vuxna har tillsammans byggt vattenlek, utescen, båt, klätterställning, trädkoja, utekök, uteklassrum och planterat växter i olika syften. Vi belyser också hur skolor och förskolor samverkat med omvärlden för att få till en förändring i utemiljön.

Nya riktlinjer för utemiljö

Dessutom presenteras de nya råd och riktlinjer för utemiljö vid förskolor i Lunds kommun, som antogs i kommunfullmäktige 2018-03-22. Utöver de övergripande skolgårdsmål som formulerades av flera inblandade förvaltningar redan 2002, har det saknats styrdokument som reglerar den kvalitativa utformningen av gårdarna. Det finns nu en framtagen omarbetad variant av Malmö Stads lekvärdesfaktor som hjälp för att värdera ytans kvalitet.

Stort intresse

Intresset är stort för arrangemanget, med cirka 40 anmälda deltagare från barn-och skolförvaltningen, tekniska förvaltningen, serviceförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret i Lund. En handfull lokalpolitiker finns också med på turen, samt några deltagare från andra kommuner i Sverige. En del är så långväga besökare som från Örnsköldsvik.

Tid och plats

Tid: Tisdag 24 april 2018, kl. 09:30-16:30
Plats: Samling vid Västra stationstorget i Lund

Ungefärliga ankomsttider för besöken:

09:45 Järnåkraskolan, Mellanvångsvägen, Lund
11:00 Häckebergaskolan och Häckeberga förskola, Örtavägen, Genarp
13:45 Waldorfbarnträdgården Solvinden, Oscarshemsvägen 4, Lund
14:30 Fågelskolan och förskolan Fågel Blå, Gässlingavägen 21, Lund

Annons