Så använder polisen elchockvapen

Elchockvapen används i första hand vid våld eller hot om våld mot poliser samt där gärningsmän är beväpnade med kniv. Det visar de första siffrorna en månad efter införandet av det nya vapnet.

De poliser som är utrustade med elchockvapen vittnar även om dess effektivitet. I majoriteten av fallen bedöms vapnet haft önskad effekt vid ingripanden.

– Hittills har försöket med elchockvapen varit lyckat. Tendensen är att elchockvapen utgör ett bra hjälpmedel vid ingripanden, men det krävs mer tid och mer erfarenhet av användningen för att kunna dra några större slutsatser, säger projektledaren Pär Wärdig.

Under januari användes elchockvapnet vid 35 tillfällen i de fem lokalpolisområden som ingår i polisens försök. I drygt 70 procent av fallen har vapnet avfyrats eller på annat sätt använts för att avstyra en situation. I övrigt har det räckt med att använda vapnets varningsfunktion.

– På sikt räknar vi med en stigande siffra där man löser situationen enbart genom att varna för att använda vapnet. I andra länder ligger den på 70-80 procent. En förklaring kan vara att man inte i samma utstäckning rapporterar in fall där vapnet har använts mer passivt eller att elchockvapnets verkan är ganska okänd, säger Pär Wärdig.

Det främsta skälet till användande av elchockvapen har varit våld eller hot om våld mot polisen. Vapnet har även brukats vid situationer där gärningsmannen är beväpnad med kniv eller annat stickvapen. I 94 procent av fallen bedöms vapnet haft viss eller avsedd effekt vid användning.

Annons