Risk för skogsbrand och markbrand

Markvegetationen återhämtar sig relativt snabbt efter branden. Knappt fyra år senare - juli 2018 - har växter som mjölkört, örnbräken, piprör och vårtbjörk koloniserat den brända marken . (Foto: Joachim Strengbom/SLU)

Beskrivning av varningsläget

Risken för bränder i skog och mark är på många håll över södra Sverige stor till extremt stor. Brandrisken fortsätter att öka de närmaste dagarna över södra Sverige då mest torrt och relativt varmt väder väntas. Även över delar av mellersta Norrland är brandrisken lokalt stor eller mycket stor, men här väntas risken avta något i samband med regn. 

Förutom i Tidan, Hällaån och övre delen av Ätran är det just nu bara i grundvattenmagasinen som det finns risk för vattenbrist. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist

Annons