Rikspolischefen: Fler poliser ska minska otryggheten

Otryggheten ligger kvar på en förhöjd nivå och förtroendet för polisen och övriga rättsväsendet minskar. Det visar Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

Andelen som känner en otrygghet ligger kvar på 19 procent efter ha legat på runt 15 procent under flera år. Oron för brottsligheten i samhället har samtidigt ökat från 25 till 29 procent.

Förtroendet för polisen minskar i NTU från 61 till 54 procent. Det följer mönstret från SOM-institutets förtroendeundersökning i våras, som visade att förtroendet minskar för de flesta samhällsinstitutioner.

− Vi lever i en mer orolig omvärld. Flyktingströmmarna, det ökade terrorhotet i Europa och det nya säkerhetspolitiska läget skapar en osäkerhet. Polisen har också genomgått en stor omorganisation samtidigt som vi ser en alltmer våldsam organiserad brottslighet. Självklart gör det ett avtryck, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Årets NTU genomfördes under våren 2017 när polisen fortfarande var påverkade av den mest turbulenta perioden av omorganisationen. Sedan dess har polisen visat en stark operativ förmåga, bland annat vid terrordådet på Drottninggatan och vid NMR-demonstrationen i Göteborg. Utredningsresultatet har också förbättrats under 2017.

Enligt rikspolischefen är fler poliser, ökade insatser för att öka antalet uppklarade brott och förstärkta insatser mot den grova brottsligheten viktiga åtgärder för att öka tryggheten och förtroendet.

− Att polisen växer och utvecklar verksamheten är självklart viktigt. Men även övriga samhället måste dra slutsatser av denna undersökning. Andra statliga myndigheter, kommunerna, näringslivet och många fler måste bidra för att skapa ett tryggare samhälle, säger Dan Eliasson.

Läs mer om NTU-resultaten

Annons