Rekordlåga avgifter och färre dyra fonder

  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder

  Under 2017 slogs rekord i antal miljarder som förvaltas i fonder. Den totala fondförmögenheten var vid utgången av året 4 018 miljarder kronor, en ökning med cirka 13 procent, eller drygt 450 miljarder kronor på ett år. Den genomsnittliga årliga avgift låg under året på 1,47 procent (1,55 procent år 2016), vilket var en tydlig sänkning jämfört med året innan. Samtidigt är det fortsatt en stor andel av det sparade kapitalet som årligen går till avgifter.

  – Vi ser att det finns en medvetenhet kring avgifternas betydelse hos många sparare. Svenskarna väljer i stor utsträckning fonder som är billigare än genomsnittet, vilket är positivt. Samtidigt är det viktigt att inte slå sig till ro, och acceptera för höga avgifter. Jag tror att många kan behöva påminnas om att se över sitt sparande regelbundet, och säkerställa att man inte betalar orimligt höga avgifter. Inte minst kan ett långsiktig sparande som det till pensionen dräneras av höga avgifter, säger Jonas Eliasson, AMF Fonder.

  Avgifterna gick under 2017 ner inom de flesta fondkategorier vilket gör att den genomsnittliga årliga avgiften för samtliga fonder sjönk med 0,08 procentenheter från 1,55 år 2016 till 1,47 år 2017. Samtidigt väljer svenskarna både aktiefonder och räntefonder med lägre avgifter. Den kapitalviktade årliga avgiften för Sverigeregistrerade aktiefonder var till exempel 0,94 procent, vilket ska ställas mot en genomsnittlig årliga avgift på 1,25 procent. Samma sak gäller inom Sverigeregistrerade blandfonder där den kapitalviktade årliga avgiften ligger på 0,96 procent jämfört med genomsnittliga årliga avgiften som är 1,17 procent.

  – Genomsnittlig årlig avgift i den stora kategorin aktiefonder är den lägsta på tio år. Vi ser att några fondbolag har tagit bort dyrare fonder ur sitt urval, vilket har bidragit till sänkningen. Vi tror också att den ökade transparensen kring fondernas kostnader, bland annat mot bakgrund av nya regelverk, kan ha pressat ner avgifter, säger Jonas Eliasson, AMF Fonder.

  Investeringssparkonto (ISK) fortsätter att vara populärt och fler sparar i ISK 2017 än året innan, trots förändringar i beskattning. Direktsparande och individuellt pensionssparande (IPS) fortsätter att minska.