Regeringsbeslut – gasbilen en klimatbonusbil

Foto: Laurentiu Mihai

Regeringsbeslut – gasbilen en klimatbonusbil

Strax innan jul tog regeringen ett viktigt beslut om hur en ”klimatbonusbil” ska definieras. Den nya definitionen av klimatbonusbilar innebär att privatpersoner och företag får en statlig bonus på 10 000 kronor vid köp av bland annat gasbil. Bonusen gäller för de så kallade lätta fordonen; personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

– Det är klimatpositivt att gasbilar nu ingår i den nya definitionen av klimatbonusbilar. Vi har sett en ökning av nyförsäljningen av gasbilar under 2017 och de nya ekonomiska styrmedlen blir en viktigt signal av det vi redan vet, nämligen att gasbilar är miljömässigt bättre än många andra alternativ. Vad som blir viktigt framåt är att definitionen av klimatbonusbilar ligger till grund för en ny miljöbilsdefinition, säger Cecilia Hedqvist, VD för Gasnätet Stockholm.

Miljöbilsdefinitionen är viktig för marknaden eftersom den ofta används i upphandlingar av fordon eller transporttjänster.

Läs mer om ”Förordningen om klimatbonusbilar” på regeringens hemsida.

Annons