Regeringens miljardtillskott stärker Malmöbornas välfärd – 60 miljoner kronor till utbildning

Malmö. Foto: David Castor

Idag meddelade Sveriges regering och dess samarbetspartier att kommuner och regioner får 5 miljarder kronor kronor ytterligare redan i år till att förstärka välfärden. För Malmö stads del innebär det ett tillskott på runt 115 miljoner kronor, sett till Malmöbornas andel av landets befolkning.

Tillskottet kommer efter en uppgörelse mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt samarbetspartierna Centern och Liberalerna.

För Malmö är beskedet välkommet. Kommunledningen vill att 60 miljoner kronor av det statliga tillskottet användas till utbildning: 40 miljoner kronor till grundskolan, 10 miljoner till förskolan och 10 miljoner kronor till gymnasiet.

– I samband med att kommunledningen lade fram kommunens budget för i år var vi tydliga med att det behövs mer pengar till skolan och omsorgen. Jag är glad åt att regeringen lyssnade. Med dagens besked blir förutsättningarna betydligt bättre, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande i kommunstyrelsen.

– Det är glädjande för Malmö att januaripartierna nu kompenserar en del av kommunernas stegrande välfärdskostnader. Skolan kommer först och därför prioriterar kommunledningen i ett första steg att våra skolverksamheter ska stärkas med sammanlagt 60 miljoner kronor, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi i Miljöpartiet är mycket glada över att skolan nu kan få ett välbehövligt tillskott. Vi har länge sett att det finns ett stort behov av fler vuxna i skolan och ökad likvärdighet, säger Stefana Hoti (MP), partiföreträdare.

Förutom att skjuta till fem miljarder kronor i extra statsbidrag gav regeringen och dess samarbetspartier idag också besked om 750 miljoner kronor extra till trygghetsåtgärder.

I satsningen ingår att staten sänker avgifterna för placeringar på Statens institutionsstyrelse (Sis). Sis driver ungdomshem där kommuners socialtjänst kan placera unga personer med allvarliga psykosociala problem. Malmö stads kostnad för denna åtgärd var förra året cirka 55 miljoner kronor.

– Dagens besked gör att socialtjänsten kan lägga mer kraft på att arbeta förebyggande och med ytterligare insatser för dem som återvänder efter avslutad behandling, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

– För att långsiktigt råda bot på kriminaliteten måste mer fokus läggas på förebyggande åtgärder, och därför välkomnar vi januaripartiernas besked att subventionera kostnaden för placeringar på Statens institutionsstyrelse. Det förebyggande arbete vi utför idag förebygger framtidens brott och stärker tryggheten för våra unga i Malmö, säger Roko Kursar (L).

– Malmö behöver lägga ett betydligt större fokus på socialt förebyggande arbete. De sänkta avgifterna frigör resurser för en sådan förflyttning. Vi behöver också höja kvaliteten på mottagandet av de unga som kommer tillbaka till vår stad efter SIS-placeringar, säger Stefana Hoti (MP).

Annons