Regeringen vill lösa problem för de som utbildat sig till tandläkare i Polen

Det är relativt vanligt att svenska medborgare utbildar sig till tandläkare i Polen. Nationella förändringar av utbildnings- och praktiksystemet i Polen har dock medfört att de som inte kan polska hamnat i kläm utan reella möjligheter att avsluta sin utbildning. Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att åtgärda problemet.

– Vi behöver duktiga och välutbildade tandläkare i Sverige. Det är slöseri att inte ta vara på kompetensen hos personer med en lång och avancerad utbildning. Problemen för de tandläkare som utbildat sig i Polen ska bort, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder som gör det möjligt att få svensk tandläkarlegitimation för personer med polsk tandläkarexamen, men som på grund av de polska språkreglerna inte kan erhålla full behörighet i utbildningslandet. Det handlar bland annat om möjligheten till praktiktjänstgöring.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Annons