Regeringen fick hjälp av Dansk Folkeparti för att stoppa kortsiktiga bostadsspekulanter från att chockhöja hyrorna

Lägenhetshus i centrala Ringsted på Själland. Foto: News Øresund

Först misslyckades den danska regeringen att ena det röda blocket om en regel som hindrar amerikanska Blackstone och andra investerare att köpa en fastighet och sedan renovera och chockhöja bostadshyrorna. I sista stund kom Dansk Folkeparti sent torsdagen till regeringens räddning och gick med på att införa en femårig karensperiod för hyreshöjningar.  Det är innebörden i ett pressmeddelande från Transport- og Boligminsteriet med rubriken Ny aftale sikrer effektivt opgør med kortsigtede boligspekulanter”.

Amerikanska investeraren Blackstone har blivit symbolen för bostadsspekulanter som köper hyresfastigheter med eftersatt underhåll för att sedan med minsta möjliga insats renovera och chockhöja hyrorna. I botten finns en lagregel, § 5, stk. 2, som en gång stiftades för att stimulera upprustningen av hyresfastigheter med eftersatt underhåll. Efterhand som nya aktörer kommit in på fastighetsmarknaden har lagen allt oftare kritiserats för att den inte sällan resulterat i en fördubbling av hyrorna samtidigt som relativt måttliga renoveringar genomförts.

Från början ville S-regeringen införa en karenstid på tio år innan hyrorna får höjas efter ett köp av en hyresfastighet där en värdehöjande renovering genomförs. Men det gick inte stödpartiet Radikale Venstre med på. Inte heller hjälpte det med ett kompromissförslag på en sjuårig karenstid. Istället började Radikale Venstre förhandla med oppositionen i det borgerliga blå blocket. Men när Dansk Folkeparti oväntat lämnade förhandlingarna mellan det blå blocket och Radikale Venstre och gick med på en ny utformning av lagen med en femårig karenstid fick regeringen majoritet.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkepart och Alternativet står nu bakom den kommande nya lagen som ska försvåra bostadsspekulation. Bostadsregleringslagens § 5, stk. 2 ändras nu så att en köpare av en hyresfastighet inte kan höja hyran under de första fem åren även om en renovering som följer lagreglerna genomföras. Ett undantag införs dock för renoveringar som höjer fastighetens energiklassificering med minst tre nivå eller energiförbättras för minst 3 000 danska kronor per kvadratmeter. Ytterligare ett undantag gäller andelslägenheter vars värdring inte ändras vilket gör att andelsföreningar inte drabbas av det värdefall som lagen väntas innebära om en förening ombildas till en hyresfastighet. (News Øresund)

Annons