Parlamentet säger nej till patent på växter som odlats naturligt

Inga patent på växter och fröer som erhållits på naturlig väg. Foto/källa: filmklip - multimedia.europarl.eu

Europaparlamentet har upprepat sin invändning mot att ge patent på växter som odlats fram på naturlig väg. Men varför är det problematiskt?

Den 19 september röstade ledamöterna igenom en resolution som underströk att växter som odlats fram genom konventionella förädlingsprocesser, till exempel korsbefruktning eller urval, inte får bli patenterbara.

De oroar sig för att om naturliga växtvariationer blir möjliga att patentera kommer växtförädlingsmaterial att koncentreras till ett fåtal mäktiga multinationella företag. Förlusterna av genetisk variation kan i sin tur resultera i bristande livsmedelssäkerhet och höja livsmedelspriserna.

Bakgrund

Bakom kontroversen finns två fall där det Europeiska patentverket (EPO) utdelade patent till dels en förädlad skrynklig tomatsort som innehåller mindre vatten, dels en cancerförebyggande broccolivariation som tagits fram genom korsbefruktning och urval, utan någon genmanipulation.

Efter parlamentets resolution 2015 och kommissionens intervention 2016 behandlas nu de båda fallen i EPO:s högsta överklagandeinstans. Deadline för att skicka skriftliga inlagor är den 1 oktober.Patent

  • Patent är en sorts intellektuell egendom som ger dess innehavare rätt att stoppa andra från att tillverka, använda eller sälja dess uppfinning. Syftet är att uppmuntra investeringar i innovation.
  • Patenterbara uppfinningar måste vara nya, innovativa och applicerbara industriellt.
  • Den europeiska patentkonventionen medger undantag för patenterbarheten till “växter och djurvariationer eller huvudsakligen biologiska processer för att producera växter och djur”.
  • Men, undantaget undantar mikrobiologiska processer och deras slutprodukter. Kontroversen om patenterbarheten av naturligt framodlade växtvariationer härstammar från olika tolkningar av detta undantag.

Odlarens undantag

Syftet med växtförädling är att utveckla nya, mer resistenta, mer produktiva och mer kvalitativa växtvariationer. Innovation på området är nödvändigt för att garantera tillräcklig livsmedelsproduktion till rimliga priser, särskilt med skiftande miljövillkor på grund av klimatförändringarna.

Traditionellt har odlare kunnat skydda sina växtvariationer genom växtförädlingsrätten (PVR). Skillnaden mot patent är att växtförädlingsrätten inte kan hindra andra lantbrukare från att använda skyddade variationer för fortsatt förädling och för att utveckla nya variationer.

Mer information

Annons