Parlamentet i veckan: biologisk mångfald, pollinerare och nästa EU-ombudsman

Parlamentet i veckan: biologisk mångfald, pollinerare och nästa EU-ombudsman är några ämnen på agendan. Foto/källa: Europaparlamentet

Ledamöter kommer att rösta om en färdplan för att tackla minskad bipopulation, ambitiösa mål för biologisk mångfald och en granskning av kandidaterna till att bli EU-ombudsman.

På måndagen kommer parlamentets talman David Sassoli att närvara vid öppnandet av FN:s klimatkonferens i Madrid (COP 25). Vid förra veckans plenarsession utlyste ledamöterna ett klimatnödläge i Europa, och krävde upptrappade insatser för att EU ska lyckas bli klimatneutralt år 2050.

Bindande mål om biologisk mångfald

Inför den kommande konferensen om FN-konventionen om biologisk mångfald som går av stapeln i Kina nästa år, kommer miljöutskottet på tisdag att rösta om en resolution som kräver globala bindande mål, och en EU-strategi om biologisk mångfald.

Bin och andra pollinerare är centrala för det ekologiska systemet. Miljöutskottet röstar på tisdagen om en resolution om en färdplan för att tackla dess minskning inom EU och samtidigt öka uppmärksamheten kring läget.

Wikström kandiderar till posten som EU-ombudsman

På tisdagen kommer utskottet för framställningar att arrangera utfrågningar av de fem kandidaterna till posten som EU:s ombudsman. Förutom den tidigare Europaparlamentarikern, svenska Cecilia Wikström är de fyra kandidater som konkurrerar om tjänsten: Giuseppe Fortunato (Italien), Julia Laffranque (Estland), Nils Muižnieks (Lettland) och den nuvarande EU-ombudsmannen Emily O’Reilly (Irland).

I sitt första framträdande som ordförande för Europeiska centralbanken framträder Christine Lagarde i ekonomiutskottet på måndag för de återkommande mötena i den monetära dialogen. Centralbankens monetära politik, inklusive hur beslut fattas kommer att diskuteras.

Mer information

Annons