På söndag, 9/9, är det dags att rösta

Med anledning av valet 2018 publicerar vi här nedan ett antal verser (vilka ni också kan finna i vår papperstidning) som vi hoppas kan vara till hjälp för er. För trots att Info Express är en helt opolitisk tidning tycker vi naturligtvis att politik, och framför allt demokrati, är viktigt. Och ett av de större hoten mot en fungerande demokrati är att människor inte röstar och att vi därigenom kan få en representation i riksdagen som bara motsvara inställningen hos dem som röstat, och kanske inte alls hos hela folket.

Om du, även efter att ha läst denna lysande analys av våra åtta riksdagspartier, är osäker på hur du ska rösta, rekommenderar vi varmt att du går in på SVT:s valkompass, https://valkompassen.svt.se/, där du genom att svara på ett antal frågor får en tydlig fingervisning om vilket eller vilka partier som bäst motsvarar dina åsikter. Viktigast är dock nedanstående valanalys:

Bara så ni vet

Att rösta är en rättighet

Men lika mycket skyldighet

För om du stannar kvar i bingen

Ger du ej din röst till ingen;

Var röst som ej går till dom

Partier som ändå vill som

du, går till dom som är tvärtom

Som tycker skit är mer värt. Om

du ej röstar så går din röst

till motståndarna denna höst.

 

Stå upp för dina rättigheter

Det är ditt land de ska regera

Visst är det mycket fånigheter

Mest nonsens de vill signalera

 

Men mitt i timmar utav tut

Finns löften om nåt bra beslut

 

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

 

Jimmie han vill kasta ut

De som ej kan säga ”skjut”

Och som inte heter Knut.

Eller annat svenskt, som RUT

Allting ska va’ som förut

Inte framåt, nej bakut

Invandringen ska ta slut,

Ge oss mången snut

 

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Ulf vill också kasta ut,

Han vill verka resolut

Är som Jimmie var förut

För förut är bra beslut

”Sänkta skatter, inget prut,

Bidragen måste ta slut

Lyssna ej på pöbelns tjut”

Gillar också RUT

 

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Jan vill också kasta ut

Barn så att de lär sig hut

Vuxna, däremot, ska njut-

a, få lov att leva ut

Särskilt om man är ett spjut

På nåt finansinstitut

Men vill ej va absolut

Vänster högerut

 

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Annie, bondens attribut

Leker flirtigt grön tittut

Styr med järnhand – resolut –

Miljöparti högerut

Låter Rumpnissk men ser ut

Som en Pippi i syrtut

Hon vill inte kasta ut

Fast det blir väl Ulfs beslut

 

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Ebba vill se kristen ut

Och ger kyrkan sin tribut

Medmänsklig, ja absolut

”Inte ska vi skicka ut

någon… om inte akut.

Det får nog bli Ulfs beslut.”

Slipper nog själv kastas ut

Enligt gallupinstitut

 

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Stefan, alltid nåt på lut

Men så svårt att ta beslut

Mera skatt vill han ta ut

Orättvisor ska ta slut

Säger ej dock nåt rentut

Låt dem stanna, släng dem ut

Vill va den som tar beslut

Ja, det vill han absolut

 

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Isabella tar beslut

Gustav, hennes substitut

Vill att vi ska komma ut

I naturen utan prut

Klimathotet ska ta slut

Bara ej denna minut

Att va’ med och ta beslut

Det är mer akut

 

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Jonas han vill jämna ut

Välfärdsvinster ska ta slut

Vinsterna ska delas ut

Till proletärsinstitut

Vill va’ med och ta beslut,

Dra regering vänsterut

Men en sådan käck drasut

Ändrar sällan nån statut

 

Tut-tut-tut, tut-tut-tut

Alla säger ”Att va fri,

Det är viktigt, hörnini!

Kämpar för demokrati,

Det gör vi, det gör vi!

Vi är bäst på jämlikhet

Och miljömedvetenhet.

Vi står för medmänsklighet

Bara så ni vet!”

Annons