söndag, augusti 25, 2019

Öresund

450 nya bostäder kan byggas norr om Dalbyvägen

I nordöstra Lund, med utblick över slättlandskapet, planerar Lunds kommun och flera byggaktörer för 450 nya bostäder, en park och ett nytt vårdboende. Samtidigt säkras att Solhällan förblir koloniområde och får fler odlingslotter. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att det är dags för...

Långa kötider till vårdboende i Helsingborgs stad

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har som målsättning att erbjuda kunder en vårdboendeplats senast tre månader efter beviljat biståndsbeslut. Tyvärr har vi nu fått en längre kö än någonsin vilket medför att vi inte kan leva upp till vår målsättning. Förvaltningen har...

Øget fokus på socialt udsatte grønlændere i København

Gruppen af socialt udsatte grønlændere i København bliver stadigt større og mere udsat. Socialforvaltningen har udarbejdet løsningsforslag. Ved en temadrøftelse om udsatte grønlændere i København, som Socialudvalget havde i april måned, blev det tydeligt, at gruppen...

​Folkomröstning om försäljning av Öresundskraft

Den 12 juni lämnades namnunderskrifter in med en begäran om en folkomröstning gällande försäljningen av det kommunala energibolaget Öresundskraft. Idag, 14 augusti, presenterade stadens tjänstemän på kommunalrådsberedningen den sammanräkning av namnunderskrifter som staden kontrollräknat under sommaren. För att ärendet...

”Rumpa jollar”, öppet fyrskepp och lek på DRÖMSKEPPET

Fram till 4 augusti är M/S Museet for Søfarts torrdocka omgjorda till en jättestor racerbana. Kör på de 10 helt nya ’rumpa jollar’ och navigera runt alla bojar. Vem först får sin rumpa i den andra änden av torrdockan - utan att...

Succesen gentages: Smag kaffeøl til gratis festival

Efter stor succes sidste år kommer kaffefestivallen ‘Kaffe & Sensorik’ endnu engang til Ofelia Plads. Udover en god kop kaffe, kan københavnerne se frem til en dag med inspiration og teknikker, workshops og konkurrencer, livemusik og ikke mindst smagsprøver med kaffe i...

Målarfirma klar för Øresundsbrons jätteprojekt

Målarföretaget Muehlhan vinner upphandlingen för målning på Øresundsbrons stålfackverk. Øresundsbro Konsortiets ramavtal med Muehlhan gäller de första åren av målningsprojektets totalt 13 år – avtalet har ett värde på maximalt 160 miljoner DKK och är det största sedan bron byggdes.  – Vi är glada över flera...

Kraftig tillbakagång för Peberholms fågelliv

Storspov, skrattmås, silvertärna och såväl mindre som större strandpipare sågs – till skillnad från tidigare år – inte vid årets inventering på ön som är en del av Öresundsförbindelsen: Peberholm.  Vissa fågelarter på den konstgjorda ön har försvunnit, och...

Gott åldrande i Skåne – kartläggning av hur framtidens vård ska planeras

I Sverige kommer antalet personer över 80 års ålder att öka från 500 000 till 800 000 inom de närmaste tio åren – en ökning med 300 000 personer, samtidigt som sjukvården inom samma period kommer påverkas av stora pensionsavgångar.

Köpenhamn

Malmö

Helsingör

Helsingborg

Lund

Skåne