tisdag, juni 25, 2019

Öresund

Kraftig tillbakagång för Peberholms fågelliv

Storspov, skrattmås, silvertärna och såväl mindre som större strandpipare sågs – till skillnad från tidigare år – inte vid årets inventering på ön som är en del av Öresundsförbindelsen: Peberholm.  Vissa fågelarter på den konstgjorda ön har försvunnit, och...

Gott åldrande i Skåne – kartläggning av hur framtidens vård ska planeras

I Sverige kommer antalet personer över 80 års ålder att öka från 500 000 till 800 000 inom de närmaste tio åren – en ökning med 300 000 personer, samtidigt som sjukvården inom samma period kommer påverkas av stora pensionsavgångar.

Helsingør Kommune er blevet Klimakommune Plus

Denne nye status er blevet en realitet, fordi kommunen arbejder med klimaforbedrende tiltag ud over, hvad der er et krav til en "almindelig" klimakommune. I 2008 tilsluttede Helsingør Kommune sig Danmarks Naturfredningsforenings klimaaftale og blev klimakommune....

Svag svensk krona påverkar Øresundsbrons trafik

Färre bilar körde över Øresundsbron under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol – en svagare svensk krona och en senare påskhelg i år är två huvudorsaker. Totalt minskade vägtrafiken med 2 procent, men lastbils- och busstrafiken ökade.  Øresundsbro Konsortiets resultat blev...

Ny, ambitiøs fødevarestrategi skal styrke Københavns klimaindsats

Københavns Kommune køber årligt fødevarer for næsten 300 mio. kr. til byens skoler, plejehjem og daginstitutioner. Efter flere års succes med at styrke økologien og madkvaliteten i kommunens institutioner, tager København næste skridt med en ny...

Svag krona ökar fritidsresandet till Sverige

Svenska kronfallet gör det ännu mer attraktivt för Själlandsbor att resa över Øresundsbron för att fynda. Varje dansk hundralapp ger nästan 140 svenska kronor i plånboken – och i tider med en svag svensk kronkurs syns ett ökat fritidsresande över bron....

Tillsammans bekämpar vi skjutningar och grovt våld i Malmö

Satsningen Sluta skjut har nu varit igång i drygt ett år och vi ser redan flera positiva effekter av vårt samarbete med civilsamhälle, polis, frivård och andra myndigheter som på olika sätt bidragit. Sluta skjut går ut på att...

Så ska kommunen och universitetet fortsätta sitt samarbete

Nu har Lunds kommun och Lunds universitet tecknat ett nytt samverkansavtal. Avtalet fastställer en gemensam vision och fyra fundament där kommunen och universitetet ska driva utvecklingen tillsammans. Samarbetet mellan Lunds universitet och Lunds kommun formaliserades...

Københavns folkeskoler får flere elever – nu skal der følge penge med til skolerne

En stigende andel af københavnske børn vælger folkeskolen.Men der følger ikke fuld økonomisk kompenstation med. Det ændres ved budget 2020. De københavnske folkeskolers popularitet er støt stigende. Tal viser, at andelen af elever, der vælger folkeskolen...

Köpenhamn

Malmö

Helsingör

Helsingborg

Lund

Skåne