måndag, april 22, 2019

Öresund

Ny, ambitiøs fødevarestrategi skal styrke Københavns klimaindsats

Københavns Kommune køber årligt fødevarer for næsten 300 mio. kr. til byens skoler, plejehjem og daginstitutioner. Efter flere års succes med at styrke økologien og madkvaliteten i kommunens institutioner, tager København næste skridt med en ny...

Svag krona ökar fritidsresandet till Sverige

Svenska kronfallet gör det ännu mer attraktivt för Själlandsbor att resa över Øresundsbron för att fynda. Varje dansk hundralapp ger nästan 140 svenska kronor i plånboken – och i tider med en svag svensk kronkurs syns ett ökat fritidsresande över bron....

Tillsammans bekämpar vi skjutningar och grovt våld i Malmö

Satsningen Sluta skjut har nu varit igång i drygt ett år och vi ser redan flera positiva effekter av vårt samarbete med civilsamhälle, polis, frivård och andra myndigheter som på olika sätt bidragit. Sluta skjut går ut på att...

Så ska kommunen och universitetet fortsätta sitt samarbete

Nu har Lunds kommun och Lunds universitet tecknat ett nytt samverkansavtal. Avtalet fastställer en gemensam vision och fyra fundament där kommunen och universitetet ska driva utvecklingen tillsammans. Samarbetet mellan Lunds universitet och Lunds kommun formaliserades...

Københavns folkeskoler får flere elever – nu skal der følge penge med til skolerne

En stigende andel af københavnske børn vælger folkeskolen.Men der følger ikke fuld økonomisk kompenstation med. Det ændres ved budget 2020. De københavnske folkeskolers popularitet er støt stigende. Tal viser, at andelen af elever, der vælger folkeskolen...

Helsingør Kommune indgår arbejdstidsaftale med Helsingør Lærerforening

Aftale mellem kommune og lærerforening sikrer loft over undervisning. Samtidig tilføres ekstramidler til skoleområdet. Ny aftale om arbejdstiden mellem Helsingør Kommune og Helsingør Lærerforening giver rammer for god undervisning, hvilket skal være med til at sikre...

Stor turismpotential med sunt Öresund

Tumlarbeståndet i Öresund har flerdubblats på 20 år. Och där finns 50-60 gånger så mycket torsk som i Östersjön och Kattegatt. Öresund är ett lysande exempel på hur världens hav skulle kunna se ut – något som också ger en stor...

Kirsebæralléen på Bispebjerg Kirkegård springer ud i den kommende uge

Når kirsebæralléen på Bispebjerg Kirkegård springer ud, tiltrækkes mange tusinde københavnere og turister til kirkegården. 'Vi sætter ind med ekstra bænke, toiletter og affaldskurve, og nogle af kirkegårdens medarbejdere vil fungere som guider i området ved...

Støtte til 66 frivillige sociale foreninger

Helsingør Kommune har uddelt 1,268 mio. kr. til frivillige sociale foreninger, der har aktiviteter i kommunen. Igen i år har Helsingør Kommune delt penge ud til frivillige sociale foreninger, der har aktiviteter i kommunen. 88...

Köpenhamn

Malmö

Helsingör

Helsingborg

Lund