Ökat körkortstagande för ett fungerande samhälle

Skärmklipp. Foto: transportforetagen

För unga att komma in på arbetsmarknaden behövs körkort samtidigt som transportnäringen – och andra branscher – är i stort behov av personal. Transportföretagens nya rapport ”Fler körkort ger fler jobb” ger fyra förslag på åtgärder för att öka körkortstagandet i Sverige. 

Det är en nationell angelägenhet att fler tar körkort för såväl transportnäringen som för samhället i stort då bristen på förare inom alla körkortskategorier får omfattande konsekvenser – färre företag, jobbmöjligheter och skatteintäkter samt uteblivna transporter av personer och varor. Ett av Transportföretagens förslag är att nuvarande körkortsutbildning utvecklas och integreras i den gymnasiala utbildningen och inom vuxenutbildningen.

– Verkligheten idag är att körkort är ett krav för unga att få jobb inom såväl transportnäringen som andra branscher och då behövs konkreta åtgärder. Vinnare på en förändring återfinns bland såväl enskilda som på företagsnivån men även inom samhället i stort till följd av en bättre matchning på arbetsmarknaden, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Den förra regeringen införde möjligheten till CSN-lån för att finansiera körkortsutbildningen för B-körkort, vilket var ett bra första steg. Men körkortslånet är villkorat med åldersrestriktioner samt krav på arbetslöshet och anmälan som arbetssökande, vilket försvårar möjligheten för företag att anställa personal. Transportföretagen föreslår därför en utveckling av CSN-lånet till lån även för körkortsbehörigheterna C och D samt att lånet breddas till en större målgrupp och till en nivå som täcker hela körkortskostnaden.

– Våra förslag kommer att utbilda fler unga till anställningsbarhet – oavsett bakgrund, förutsättningar och ekonomiska resurser – och detta kommer att gynna hela transportnäringen och många andra branscher som är i stort behov av personal. Det kräver att branschen tillsammans med beslutsfattare och utbildningsinstanser arbetar tillsammans för långsiktiga lösningar, avslutar Caj Luoma.

Fakta:

 • Transportföretagen ser ett ökat körkortstagande som vital för transportnäringens – och samhällets – utveckling och vill öka körkortstagandet i Sverige genom följande fyra förslag:
 1. Nuvarande körkortsutbildning utvecklas och erbjuds som en del av reguljär gymnasial utbildning och inom vuxenutbildningen. 
 2. Öka ungdomars kunskap om körkortets betydelse för framtida yrkesliv genom riktad kommunikation och vägledning inom skolans uppdrag.
 3. Individers möjlighet till finansiering av sin körkortsutbildning med lån från CSN utökas till att inkludera C- och D- behörighet.
 4. CSN:s körkortslån breddas till en större målgrupp genom vidgat regelverk och öka nivån på lånet så hela körkortskostnaden täcks. Lånet är i nuvarande form endast tillgängligt för personer inom en viss ålderskategori, arbetslösa och har därutöver ett beloppstak. 
 • Transportnäringen är i stort behov av yrkesförare. Inom bussbranschen behövs 7 300 busschaufförer anställas mellan 2018 och 2020, vilket är en ökning om 74 procent sedan mätningen 2016. Inom åkeribranschen behövs 7 000 lastbilsförare anställas per år och runt 50 000 förare behövs de närmaste tio åren.
 • En kompetenssatsning för att fler ska kunna ta körkort är en nationell angelägenhet då bristen på föraren inom alla körkortskategorier får omfattande konsekvenser:
 • färre företag som växer och skapar tillväxt i landets ekonomi.
 • jobbmöjligheter och skatteintäkter försvinner.
 • distribution av varor, samhällsservice och tjänster uteblir.
 • Våra förslag kommer att utbilda fler unga till anställningsbarhet – oavsett bakgrund, förutsättningar och ekonomiska resurser – och detta kommer att gynna hela transportnäringen och många andra branscher som är i stort behov av personal.

Rapporten ”Fler körkort ger fler jobb” finns att läsa här och det finns även en kortversion att läsa här

Annons