Nytt samarbete mellan Malmö stad och Lunds kommun

I veckan undertecknade Malmö stad och Lunds kommun en gemensam ramavtalsupphandling inom området Robotic Process Automation (RPA). Upphandlingen möjliggör ett fördjupat samarbete inom automatisering av arbetsuppgifter med hjälp av ny teknik.

– Att samarbeta mellan kommuner är en självklarhet och att tillsammans ingå i ett långsiktigt samarbete med Lunds kommun inom området automatisering är en nyckel till framgång, säger Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef för Malmö stad.

Malmö stad och Lunds kommun har ett behov av att automatisera arbetsuppgifter i verksamheterna. Båda kommuner kommer att upprätta en egen central organisation som kommer att fungera som ett stöd ut i verksamheterna.

– Inom alla delar av kommunens verksamheter finns det många arbetsuppgifter som vi kan låta en robotmjukvara hantera för att låta våra medarbetare fokusera sin värdefulla tid och kompetens på mer värdeskapande aktiviteter, säger Åsa Melvanius, digitaliseringschef för Lunds kommun.

Det nya samarbetet innebär att Malmö stad och Lunds kommun kommer att dela utvecklingsplaner inom RPA, men framförallt kommer kommunerna att dela erfarenheter, kunskaper och utvecklingsprocesser med varandra inom automatisering av arbetsuppgifter, för bästa möjliga effekt.

– Redan nu, har vi många verksamheter som kommit långt med att identifiera arbetsprocesser som kan automatiseras. Att få en partner som stöd för utveckling av arbetssätt inom RPA och att automatisera processer kommer att påskynda den redan pågående resan, säger Jimmy Jansson, som leder automatiseringsarbetet i Lunds kommun.

Hela det offentliga Sverige går mot en framtid där vi varken kommer att ha tillräckligt med pengar eller personal att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att kunna erbjuda en fortsatt bra välfärd. En automatisering av vissa arbetsuppgifter med hjälp av ny teknik kommer vara en viktig pusselbit i att framtidssäkra välfärden.

– Vi behöver se detta som en förändringsresa där vi tydliggör hur vårt framtida arbete ska se ut och vad tekniken ska hjälpa oss med. Med medarbetarna i centrum kommer vi att förstärka deras arbetssätt med stöd av RPA och annan teknologi, säger Giovanni Leoni, ledare för automationsarbetet i Malmö stad.

Fakta om RPA

Robotic Process Automation (RPA) är en teknik som används för att automatisera arbetsuppgifter som annars skulle utföras manuellt. Det handlar om de repetitiva och regelstyrda arbetsuppgifterna som inte kräver specifika mänskliga egenskaper utan som med fördel kan automatiseras med hjälp av en dator. Det handlar alltså inte om en fysisk robot utan en mjukvarurobot.

Dagens mjukvarurobotar utför det arbete vi programmerar dem att göra. Nästa steg i utvecklingen är att de kan lära sig av sina arbetsuppgifter för att på så sätt ge oss ännu bättre stöd. Alltså det som kallas maskininlärning och artificiell intelligens (AI).

Malmö stad och Lunds kommun har valt partnern Capgemini som leverantör inom RPA.

Annons