Nya regler för inresa till EU

Mexico-US border at Tijuana. Bild: www.tomascastelazo.com

Europaparlamentet har idag, enligt ett pressmeddelande, beslutat om hårdare regler för resenärer från länder utanför EU.

De som är undantagna från visa-krav kommer nu ändå behöva ansöka om tillstånd innan de reser in i EU. European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), som ska vara i verksamhet 2021, kommer att tillåta avancerade kontroller på resenärer utan visa och de som bedöms utgöra en säkerhetsrisk eller en risk på annat sätt kommer att nekas inresetillstånd.

Medborgare i de mer än 60 länder som är undantagna från visakrav kommer att få fylla i en elektronisk blankett före inresan med personlig data, information om resan, brottsregister etc. De kommer sedan automatiskt att kontrolleras mot alla relevanta databaser, och om någon underlighet upptäcks kommer deras ansökan behandlas manuellt. De allra flesta, påpekas det dock, kommer att få sitt tillstånd nästan omedelbart.

Inresetillståndet kommer att kosta 7 euro (gratis för dem under 18 och över 70) och vara giltigt i tre år.

Den nya lagen antogs med 494 röster mot 115. 30 ledamöter var frånvarande

Annons