Nya chanser för ungdomar att förverkliga idéer

Voluntärer i Picquigny - Markus3

Europakommissionen uppmanar intressenter att föra fram idéer till projekt för europeiska solidaritetskåren (the European Solidarity Corps). Totalt har 44 miljoner euro öronmärkts i EU-budgeten för utvalda projekt som är öppna för alla unga människor i och utanför Europa.

Uppmaningen idag gäller ett bredare spektrum av projekt än någonsin tidigare. Utöver långsiktiga individuella volontär arbeten, praktik och jobb inom solidaritetsområdet, kommer följande projektmöjligheter att finnas:

  • Organisationer kan erbjuda kortsiktiga projekt (2 veckor till 2 månader) för grupper av volontärer.
  • Det är nu inte bara allmänna och privata organ inom EU som kan ansöka. Unga människor som registrerat sig hos europeiska solidaritetskåren kan bilda grupper på minst fem deltagare och själva anordna ungdomsledda solidaritetsverksamheter.
  • Vissa projekt är nu också öppna för organisationer utanför EU, t.ex. från Island, Norge, Lichtenstein, Turkiet och Nordmakedonien.

 

Precis som vi skrivit om tidigare är detta en chans för dig som är mellan 18 och 30, och om det gäller ett projekt längre fram kan du ansöka redan som 17-åring. Deadline för ansökningar är den 16/10 2018, men för volontärgrupper har man på sig ända tills 18/2 1019. Är detta något som intresserar dig rekommenderas du att söka mer information på europeiska solidaritetskårens hemsida www.europa.eu/youth/solidarity.