Nya bilar minskade med 6,6 procent i december

Under december månad 2017 nyregistrerades 35 357 personbilar, en minskning med 6,6 procent jämfört med december månad föregående år.
Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då december 2017 hade två färre registreringsdagar än december 2016.
Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 44,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 7 procentenheter jämfört med december föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,2 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,5 procent under december 2016.

Knappt 74 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 36 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 34 908 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 449 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 222 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 16 135 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar fortsätter att öka, denna månad med 1,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Den stora ökningen av nyregistrerade mopeder klass 1 kan delvis förklaras med de skärpta* kraven för avgasutsläpp. Ökningen denna månad jämfört med samma period föregående år är över tusen procent.

Nyregistrering av fordon under december 2017 fördelade på fordonsslag

Fordonsslag December 2016 December 2017 Förändring i procent
Personbilar 37 851 35 357 -6,6
– därav bensin 15 122 14 834 -1,9
– därav diesel 19 522 15 848 -18,8
– därav el 453 293 -35,3
– därav elhybrider 1 353 2 013 48,8
– därav laddhybrider 915 1 934 111,4
– därav etanol/etanol flexi fuel 92 73 -20,7
– därav gas/gas bi-fuel 389 352 -9,5
Andel (procent) miljöbilar MB2013** 16,3 18,8
Husbilar (delmängd av personbilar) 137 147 7,3
Lastbilar 5 937 6 043 1,8
Bussar 168 99 -41,1
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 2 371 2 288 -3,5
Husvagnar 113 52 -54,0
Traktorer 968 2 045 111,3
MC 4 966 407 -91,8
Mopeder klass 1 399 5 502 1 278,9
Snöskotrar 2 512 3 300 31,4
Terränghjulingar 797 473 -40,7

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/skarpta-krav-pa-avgasutslapp-for-mopeder/
** Miljöbil från och med 1 maj 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Annons