Ny undersökning av problematiskt spelande och överskuldsättning

Man som spelat nätcasino. Foto: Mostphoto

Nätbaserade spel tar allt större andelar av den svenska spelmarknaden, och spelformen dominerar bland dem som söker hjälp för spelberoende. I en aktuell undersökning har beroendeforskare vid Lunds universitet studerat problematiskt spelande och överskuldsättning i Sverige.

Studien är en av de första som undersöker problematiskt spelande och överskuldsättning i en miljö där nätbaserade spel tar så stor del av marknaden som det gör i Sverige, och där dessa spelformer också dominerar bland personer som söker vård för spelberoende.

– Behovet av att studera hur olika spelmönster och riskfaktorer hos nätspelare hör ihop med spelproblem och följdproblem som överskuldsättning är därför stort, säger Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet som lett studien.

För att nå en population av nätspelare har forskarna i samarbete med ett marknadsundersökningsföretag undersökt 1004 personer som under det senaste året har spelat nätcasino eller vadhållningsspel på nätet vid 10 tillfällen eller mer.

De tydligaste fynden i studien visar en stark koppling mellan nätkasino som spelform de senaste 30 dagarna och dem som uppfyllde kriterierna för problematiskt spelande. Andelen som har ett problematiskt spelande, med den definition som brukar användas i svenska befolkningsundersökningar, var i studien 52 procent bland dem som senaste månaden hade spelat nätkasino, och 65 procent bland dem som senaste månaden hade spelat både nätkasino och livebetting på sport. Detta kan jämföras med 16 procent i gruppen som inte spelade någon av dessa spelformer senaste 30 dagarna och 21 procent hos dem som hade spelat livebetting men inte nätkasino.


Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet.
Fotograf: Kennet Ruona

– I analyser av både problemspelande och överskuldsättning sticker aktuellt spel på nätkasino tydligt ut som en riskfaktor. Resultaten har viktiga implikationer för preventions- och policyarbetet kring nätbaserade spel, och inte minst stor betydelse för hur vi ser på riskerna kopplade till nätkasino som spelform.

Studien har i konkurrens erhållit forskningsmedel från Kronofogden efter ansökan till myndighetens forskningsråd.

Annons