Ny rapport: Sverige är ett av världens ledande länder

Tankesmedjan Futurion presenterar idag en ny rapport som analyserar ett 40-tal internationella rankings och index över olika länder. I nästan alla hamnar Sverige i topp-10 och i över hälften bland toppländerna i topp-5, trots att det ibland talas om ett land i kollaps .

För att debatten om Sverige ska grundas på fakta snarare än åsikter har Futurion gett i uppdrag åt professor Jesper Strömbäck att undersöka och analysera hur Sverige hävdar sig i index som jämför olika länder. De internationella organisationer som gör dessa månar om att alla länder jämförs på samma sätt.

Rapporten Mellan skönmålning och svartmålning – Sverige i en internationell jämförelse visar att Sverige klarar sig mycket bra. Sverige är ett av världens friaste och mest demokratiska länder. I jämförelse med andra länder har vi också ett bra företagsklimat och en arbetsmarknadsmodell som på många sätt fungerar väl och som underlättar tillväxt och innovation.

– I samhällsdebatten finns det många som hävdar att Sverige är ett land med stora problem – ja till och med ett land i kollaps. Men det är en felaktig bild, säger professor Jesper Strömbäck.

– Rapporten visar att den svenska modellen på många sätt är framgångsrik. Jag hoppas att den ska bidra till att diskussionen om Sveriges utveckling och framtidsutmaningar blir mer nyanserad och inte som nu bidrar till en obefogad och destruktiv oro, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson.

Rapporten är skriven av Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Han har varit gästprofessor vid University of Zürich och University of Florida. Under 2011–2013 var han huvudsekreterare och kanslichef för den dåvarande regeringens Framtidskommission. Jesper Strömbäck är även ledamot i Futurions styrelse.

Annons