Ny plats för arrangemang tar 50 000 besökare

Images by David Castor

Malmö har länge saknat en plats för stora utomhusarrangemang med hög publikkapacitet, men med dagens kommunstyrelsebeslut blir det verklighet. Tekniska nämnden fick nämligen i uppdrag att iordningställa en plats i Nyhamnen för konserter i världsklass med upp till 50 000 besökare.

Arrangemangsplatsen är centralt belägen mellan Jörgen Kocksgatan och Grimsbygatan i Nyhamnen, som är ett av Malmös största utbyggnadsområden. Helt klart kommer området att stå först år 2055 och kommer då att innehålla 9000 bostäder och 16 000 arbetsplatser. I väntan på att Nyhamnen blir stadens modernaste stadsdel blir det nu en plats för nöje, idrottsevenemang, besöksnäring och sysselsättning. Med sin placering är platsen lätt att nå med tåg och buss från både Malmö C och Värnhem utan att arrangemangen för den delen riskerar att störa närliggande bostadshus.

– Nu drar vi på allvar igång arbetet med att skapa enplats som möjliggör arrangemang för en riktigt stor publik. Så kan vi locka de allra största artisterna och publik från hela landet till Malmö. Markarbetet som görs förbereder och underlättar för bostäderna som ska byggas här i framtiden, men med detta beslutet kan vi använda platsen redan i dag, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

– I avvaktan på att det ska byggas på platsen, och då det i staden samtidigt finns ett behov för en särskild plats för större utomhusarrangemang, använder vi nu platsen på bästa sätt för både Malmöborna och för de som på besöker vår vackra stad, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Annons