tisdag, december 11, 2018

NY I SVERIGE - sidor för alla

Om oskrivna svenska regler

NY I SVERIGE IE22 696x385
När du väl kommit in, fått uppehållstillstånd och ett personnummer öppnar sig ganska många möjligheter för dig. Samtidigt dyker en mängd skyldigheter och ansvar upp. Och det är inte alltid helt lätt att komma in i samhället. För att det ska bli så bra...

Stort söktryck på utbildning för invandrade läkare

NY I SVERIGE Arbetsformedlingen ENG CMYK 696x385
För att tillvarata medicinsk kompetens hos nyanlända över hela landet genomför nu Lunds universitet på uppdrag av Region Skåne och Arbetsförmedlingen en intensivutbildning för utomeuropeiska läkare som saknar svensk läkarlegitimation. Målet är att deltagarna ska klara Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare i december. Den 20 augusti...

Tre av fyra yrken lider brist på arbetskraft

NY I SVERIGE Arbetsfo  rmedlingen 696x385
Idag, samma dag som EU presenterar sina siffror om en sjunkande arbetslöshet, presenterar Arbetsförmedlingen andra siffror som väl kan tolkas både positivt och negativt. Samtidigt som arbetslösheten sjunker och fler och fler svenskar får jobb har vi också ett problem. Enligt Arbetsförmedlingens prognos för nära...

Sveriges nationaldag 6:e juni – ett fåfängt försök att skapa historia, på svenska och engelska

NY I SVERIGE Petey21 derivative work Itzuvit  696x385
Till skillnad mot många andra länder har Sverige aldrig varit ockuperade under en längre tid, som t.ex. Norge (som ockuperades först av Danmark och sedan av Sverige), USA, länder som ockuperades av Sovjetunionen och Jugoslavien, hela Afrika, hela Sydamerika och stora delar av Asien...

Europeiska revisionsrätten visar på utmaningar i integrationen av migranter i EU

Enligt ett pressmeddelande från Europeiska revisionsrätten den 17/5 2018 finns det en hel del utmaningar vad gäller integrationen av migranter i EU där mer behöver göras. Dessa utmaningar läggs fram i ett nytt briefingdokument om vad EU ska göra för att understödja integrationen av...

Europeiska Unionen

Sista omröstningen klar – Stora möjligheter för volontärer

NY I SVERIGE Volunta  rer i Picquigny Markus3 696x385
Det står nu helt klart att unga människor kan arbeta som volontärer efter slutomröstning om Europeiska solidaritetskåren igår.  Denna tidning har redan tidigare skrivit om Europeiska solidaritetskåren (European Solidarity Corps) och de möjligheter detta innebär för alla ungdomar mellan 18 och 30 att delta i...

Den danske utrikesministern besöker Eurojust

NY I SVERIGE EU flagga 696x360
Den danske utrikesministern Anders Samuelsen besökte igår Eurojusts högkvarter i Haag och berömde då Eurojusts bidrag till kampen mot gränsöverskridande organiserad kriminalitet, särskilt inom kontraterrorism, databrott och flyktingsmuggling och betonade Eurojusts betydelse för Danmarks kamp mot transnationell kriminalitet. Diskussionerna kretsade främst kring den framtida relationen...

84 % i Europa vill inte ha sommartid

NY I SVERIGE Lupus in Saxonia 696x385
Europakommissionen presenterar idag resultatet av en online-enkät som löpt från 4/7 till 18/8 i år och fått över 4,6 miljoner svar. Det är den högsta siffra någonsin för alla Europakommissionens publika enkäter. Och det preliminära resultatet visar alltså att 84 % vill att vi...

Arbetsliv

Sju leverantörer med svaga resultat sägs upp

Arbetsförmedlingen säger upp avtal med sju leverantörer av tjänsten Stöd och matchning på grund av för dåliga resultat och ytterligare nio som har för...

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen...

Nyanländas yrkeskunskaper verifieras för snabbare etablering i byggbranschen

I en pilotsatsning för att underlätta etablering på arbetsmarknaden erbjuds en grupp nyanlända arkitekter, civilingenjörer och byggingenjörer i Malmö möjligheten att certifiera sina kunskaper...

Affärsliv

Entréprenör