tisdag, juni 25, 2019

NY I SVERIGE - sidor för alla

Hon vill öppna staden för flera

Parul Ghosh kom till Sverige och Helsingborg 2017 när hennes man fick jobb här. Efter en kämpig första tid hittade hon sina nätverk och idag driver hon flera projekt parallellt. Nu får hon stöd från Visionsfonden för att ge fler möjlighet att...

Migrationsverket förbereder att ta över migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda övertagandet av migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter från och med den 1 januari 2020. – Vi ser fram emot att samla ansvaret för hela verksamheten eftersom det skapar ökad...

Drömmen om ett IT-jobb i Sverige blev sann

Två år har gått sedan Lunds universitet startade sin första uppdragsutbildning för nyanlända akademiker med IT-bakgrund. Målet var att validera, komplettera och utveckla deltagarnas kompetens efter svenska förhållanden. Hur det gick? Över förväntan. – Resultatet blev verkligen lyckat. Så gott som alla...

Från livrädd syrian till välfungerande svensk på fem år

Under våra intervjuer på stan har det framkommit att många människor är missnöjda med hur integrationen skett och mycket av Malmös problematik skylls på en bristande integration. ”Om någon gör fel ska...

Om oskrivna svenska regler

När du väl kommit in, fått uppehållstillstånd och ett personnummer öppnar sig ganska många möjligheter för dig. Samtidigt dyker en mängd skyldigheter och ansvar upp. Och det är inte alltid helt lätt att komma in i samhället. För att det ska bli så bra...

Europeiska Unionen

Effekterna av ekonomisk globalisering i Europa: Nyckelfakta

Ökad export, jobb, möjligheter för små och medelstora företag. Ta reda på vad ekonomisk globalisering har inneburit för den Europeiska unionen. Globalisering skapar många möjligheter och mycket nytta, men också många utmaningar. EU vill kunna dra så stor nytta av...

En avtalslös brexit: EU-kommissionen ser över förberedelserna inför Europeiska rådets (artikel 50) junimöte

Inför Europeiska rådets (artikel 50) junimöte ser kommissionen i dag, i sitt femte meddelande om brexitberedskapen, över EU:s förberedelser och beredskapsåtgärder inför brexit, särskilt mot bakgrund av Europeiska rådets (artikel 50) beslut, på begäran av och i samförstånd med Storbritannien, av den 11...

Rapport från EU-kommissionen visar att riktade investeringar och robusta digitala strategier gör EU-länderna starkare på det digitala området

EU-kommissionen lägger i dag fram resultaten från 2019 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi), som kartlägger det allmänna digitala läget i Europa och följer hur EU-ländernas digitala konkurrenskraft utvecklas.  EU-länderna har satt upp ambitiösa mål i linje med...

Arbetsliv

74 000 färre fick ersättning från a-kassan

Under förra året fick 223 873 personer i Sverige ersättning från a-kassan, vilket motsvarar 2,2 procent av befolkningen. Det är 73 849...

Skräddarsydda brandrisktjänster för skogsnäringen

När skogsmaskinerna kör i terrängen när det är varmt och torrt i skogen kan gnistor bildas och konsekvenserna bli förödande. För att...

Stressade chefer prioriterar inte sin egen hälsa

Sju av tio chefer är så pressade på jobbet att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva. Det visar en ny...

Affärsliv

Entréprenör