måndag, april 22, 2019

NY I SVERIGE - sidor för alla

Drömmen om ett IT-jobb i Sverige blev sann

Två år har gått sedan Lunds universitet startade sin första uppdragsutbildning för nyanlända akademiker med IT-bakgrund. Målet var att validera, komplettera och utveckla deltagarnas kompetens efter svenska förhållanden. Hur det gick? Över förväntan. – Resultatet blev verkligen lyckat. Så gott som alla...

Från livrädd syrian till välfungerande svensk på fem år

Under våra intervjuer på stan har det framkommit att många människor är missnöjda med hur integrationen skett och mycket av Malmös problematik skylls på en bristande integration. ”Om någon gör fel ska...

Om oskrivna svenska regler

När du väl kommit in, fått uppehållstillstånd och ett personnummer öppnar sig ganska många möjligheter för dig. Samtidigt dyker en mängd skyldigheter och ansvar upp. Och det är inte alltid helt lätt att komma in i samhället. För att det ska bli så bra...

Stort söktryck på utbildning för invandrade läkare

För att tillvarata medicinsk kompetens hos nyanlända över hela landet genomför nu Lunds universitet på uppdrag av Region Skåne och Arbetsförmedlingen en intensivutbildning för utomeuropeiska läkare som saknar svensk läkarlegitimation. Målet är att deltagarna ska klara Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare i december. Den 20 augusti...

Tre av fyra yrken lider brist på arbetskraft

Idag, samma dag som EU presenterar sina siffror om en sjunkande arbetslöshet, presenterar Arbetsförmedlingen andra siffror som väl kan tolkas både positivt och negativt. Samtidigt som arbetslösheten sjunker och fler och fler svenskar får jobb har vi också ett problem. Enligt Arbetsförmedlingens prognos för nära...

Europeiska Unionen

Video: 10,000 EU border guards to reinforce external borders

MEPs have approved plans to give the EU Border and Coast Guard Agency a standing corps of 10,000 border guards by 2027 to boost Europe's security. Europe’s external borders have seen an unprecedented rise in the number...

EU plans to invest €9.2 billion in key digital technologies

The EU is set to invest billions in high-performance computing, artificial intelligence, cybersecurity and digital skills after MEPs approved funding for these projects for 2021-27. The Digital Europe Programme is a new €9.2 billion funding programme whose goal is...

Kapitalmarknadsunionen: Europaparlamentet röstar ja till ett antal viktiga åtgärder för att främja sysselsättning och tillväxt

EU-kommissionen välkomnar resultatet från Europaparlamentets slutomröstning om ett antal lagstiftningsförslag som lägger kapitalmarknadsunionens byggstenar på plats. Ett stort antal förslag har antagits vilket innebär ännu ett steg framåt för att fullborda kapitalmarknadsunionen – en av Junckerkommissionens viktigaste politiska...

Arbetsliv

Tuff arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden är starkare än på många år och allt fler kommer i arbete. Men för personer med funktionsnedsättning sker inte...

Cirka 130 färre kontor men ökad lokal samverkan

Arbetsförmedlingen kommer att avveckla cirka 130 av 242 lokala kontor. Samverkan med kommuner och andra myndigheter blir samtidigt ännu viktigare...

Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket inledde hösten 2017 en nationell tillsyn av äldreomsorgen som ska sträcka sig över tre år. Hittills har myndigheten gjort drygt 1 200...

Affärsliv

Entréprenör