söndag, februari 24, 2019

NY I SVERIGE - sidor för alla

Om oskrivna svenska regler

NY I SVERIGE IE22 696x385
När du väl kommit in, fått uppehållstillstånd och ett personnummer öppnar sig ganska många möjligheter för dig. Samtidigt dyker en mängd skyldigheter och ansvar upp. Och det är inte alltid helt lätt att komma in i samhället. För att det ska bli så bra...

Stort söktryck på utbildning för invandrade läkare

NY I SVERIGE Arbetsformedlingen ENG CMYK 696x385
För att tillvarata medicinsk kompetens hos nyanlända över hela landet genomför nu Lunds universitet på uppdrag av Region Skåne och Arbetsförmedlingen en intensivutbildning för utomeuropeiska läkare som saknar svensk läkarlegitimation. Målet är att deltagarna ska klara Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare i december. Den 20 augusti...

Tre av fyra yrken lider brist på arbetskraft

NY I SVERIGE Arbetsfo  rmedlingen 696x385
Idag, samma dag som EU presenterar sina siffror om en sjunkande arbetslöshet, presenterar Arbetsförmedlingen andra siffror som väl kan tolkas både positivt och negativt. Samtidigt som arbetslösheten sjunker och fler och fler svenskar får jobb har vi också ett problem. Enligt Arbetsförmedlingens prognos för nära...

Sveriges nationaldag 6:e juni – ett fåfängt försök att skapa historia, på svenska och engelska

NY I SVERIGE Petey21 derivative work Itzuvit  696x385
Till skillnad mot många andra länder har Sverige aldrig varit ockuperade under en längre tid, som t.ex. Norge (som ockuperades först av Danmark och sedan av Sverige), USA, länder som ockuperades av Sovjetunionen och Jugoslavien, hela Afrika, hela Sydamerika och stora delar av Asien...

Europeiska revisionsrätten visar på utmaningar i integrationen av migranter i EU

Enligt ett pressmeddelande från Europeiska revisionsrätten den 17/5 2018 finns det en hel del utmaningar vad gäller integrationen av migranter i EU där mer behöver göras. Dessa utmaningar läggs fram i ett nytt briefingdokument om vad EU ska göra för att understödja integrationen av...

Europeiska Unionen

Näthandel: EU-kommissionen och konsumentskyddsmyndigheterna efterlyser tydlig information om priser och rabatter

NY I SVERIGE P039559 164714 696x385
En undersökning av konsumentwebbplatser runtom i EU visar att många konsumenter råkar ut för otydlig information om priser och rabatter när de handlar på nätet. I dag offentliggör EU-kommissionen och de nationella konsumentskyddsmyndigheterna resultaten av en EU-omfattande undersökning av...

Norway and Bulgaria: two arrests and child sexual abuse material seized

NY I SVERIGE 2019 02 06 PR shutterstock 121428757 696x385
In 2014, Norwegian law enforcement authorities seized millions of encrypted files depicting sexual abuse of children. The seized material contained information that led Norwegian police to believe that two Norwegian suspects ran an orphanage in Bulgaria. Verification of this information and clarification...

Handelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft

NY I SVERIGE 1 696x385
Den 1 februari 2019 träder avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan i kraft. Det betyder att företag och konsumenter i EU och Japan nu får tillgång till världens största öppna handelsområde. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har följande kommentar: –Europa och...

Arbetsliv

Fler tidiga sommarjobb finns att söka

Sommarjobb inom sjukvård och omsorg är fortsatt vanligast men jobb inom industrin, hotell- och restaurang, kriminalvården och lager ökar i år, visar...

Sju leverantörer med svaga resultat sägs upp

Arbetsförmedlingen säger upp avtal med sju leverantörer av tjänsten Stöd och matchning på grund av för dåliga resultat och ytterligare nio som har för...

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen...

Affärsliv

Entréprenör

NY I SVERIGE t a 1291149109 as 1284207010 t 1 tk 1 i 1