Nästa års EU-budget godkänd: mer investeringar i klimatåtgärder, jobb och unga

Ursula von der Leyen outlined her priorities as Commission President © European Union 2019 - EP
  • Över 500 miljoner euro mer till klimatinsatser än vad som föreslagits
  • Stöd till ungdomar: mer pengar till Erasmus och för att motverka ungdomsarbetslöshet
  • Sista årsbudgeten inom ramen för EU:s långtidsbudget 2014-2020

På onsdagen godkände Europaparlamentet överenskommelsen om EU:s budget för 2020, som syftar till att stärka klimatåtgärderna, forskning, infrastruktur och initiativ för ungdomar.

För den sista årsbudgeten inom ramen för EU:s långtidsbudget 2014-2020 har Europaparlamentet säkrat 850 miljoner euro i ytterligare finansiering, jämfört med EU-kommissionens budgetförslag, för att stödja ledamöternas prioriteringar.

  • Över en halv miljard euro extra har öronmärkts för klimatåtgärdsrelaterade utgifter,
  • 302 miljoner euro extra för forskningsprojekt,
  • 133 miljoner euro extra för investeringar i nätverksinfrastruktur (Fonden för ett sammanlänkat Europa)
  • 50 miljoner euro extra för studentutbytesprogrammet Erasmus + och 28,3 miljoner euro extra för sysselsättningsinitiativet för unga (med ytterligare 50 miljoner euro som kan skjutas till 2020 om nödvändigt).

Den överenskomna EU-budgeten för 2020 uppgår till 168,7 miljarder euro i åtagandebemyndiganden (en ökning med 1,5 procent jämfört med 2019). Betalningsbemyndigandena har slagits fast till 153,6 miljarder euro (en ökning med 3,4 procent jämfört med 2019).

EU-ländernas regeringar i rådet godkände formellt överenskommelsen om budgeten med Europaparlamentet den 25 november. Kammaren, i sin tur, godkände budgeten på onsdagen med 543 ja-röster, 136 nej-röster och 23 nedlagda röster. Den skrevs sedan under av talman David Sassoli.

Fler detaljer om budgetöverenskommelsen, som slöts den 18 november, finns här.

Bakgrund

Åtagandebemyndigandena refererar till det som EU åtar sig att investera år 2020 och senare, eftersom många projekt och program löper över flera år. Betalningsbemyndigandena handlar om vad som konkret kommer att spenderas 2020.

Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar i rådet hade 14 dagar på sig efter den informella överenskommelsen (den 18 november) att formellt godkänna den gemensamma texten. Så fort den godkänts av de båda institutionerna skriver talmannen under budgeten och förklarar den vara definitivt antagen.

Budgetförfarandet: Om Europaparlamentet inte skulle godkänna den gemensamma texten måste EU-kommissionen föreslå en ny budget.

Annons