MKB bygger allmännyttiga bostäder i Lindängen – kommunstyrelsen ger grönt ljus för att bilda dotterbolag

Lindegen Malmö. Foto: Creative Commons

Kommunstyrelsen sa i dag ja till en begäran från MKB Fastighets AB att bilda ett dotterbolag som en del av det kommunala bostadsbolagets satsning på Lindängen. Beslutet är en del i det pågående arbetet med att utveckla området där MKB planerar att bygga nya bostäder.

Just nu pågår ett arbete med att göra Lindängen mer attraktivt för både boende och besökare. Det förbereds för nya bostäder, för en ny skola och mötesplats samt för MalmöExpressen. Malmö stads kommunala bostadsbolag MKB Fastighets AB planerar att köpa fastigheter för att utveckla centrum men också bygga nya bostäder, vilket är skälet till att det nu skapas ett dotterbolag. MKB har sedan tidigare tecknat tomträttsavtal med Malmö stad som ger 120 nya hyresrätter intill Lindängeskolan. Planerna för Lindängen innebär att det byggs allmännyttiga bostäder i området för första gången sedan 1980-talet.

Utvecklingsarbetet innebär också att Lindgården rivs för att ge plats åt Nya Högaholmsskolan, strax intill den befintliga Högaholmsskolan. Det blir en F-9-skola med dubbelt så många elever som Högaholmsskolan har i dag. Planen är att skolan ska stå klar under året. På platsen där skolan står i dag kommer det att byggas bostäder. Enligt detaljplanen för Lindängen centrum är det möjligt att bygga närmare 300 bostäder och centrumverksamhet.

Det planeras även för en ny hållplats i området. År 2021 ska en av fyra nya MalmöExpressen rulla genom Malmö, från Lindängen till Västra hamnen, men bygget av hållplatsen för linje 8 påbörjas redan i år. Med täta avgångar, bra tillgänglighet och hög komfort blir MalmöExpressen ett smidigt sätt att ta sig fram.

Ärendet kommer att hanteras av kommunfullmäktige den 28 februari 2019.

– MKB:s planer är en del av en större satsning på Lindängen där företag, föreningar och boende tillsammans ska göra området tryggare och mer attraktivt. De närmaste åren ska det byggas fler bostäder, skapas fler jobb och grönområden ska rustas upp. Och ganska snart kan vi se fram emot en helt ny skola, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– I samband med att Malmö växer är detta en fantastisk möjlighet att utveckla vårt Lindängen till ett spännande och tryggt område som attraherar nya Malmöbor och besökare. Kommunens samarbete med andra aktörer i vår stad är ett viktigt led i arbetet för ett Malmö som håller ihop, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Annons