Minus i plånboken som pensionär, trots skattesänkningar

  När den som är 35 år idag går i pension sjunker inkomsten med 30-40 procent från en dag till en annan. För många yrkesgrupper som redan idag har små marginaler kommer det till och med innebära att ekonomin går minus varje månad. Det visar en ny analys från Swedbank.

  Att inkomsterna faller den dag man går i pension är inget nytt, men att det innebär att många yrkesgrupper kommer hamna på minus varje månad är kanske mindre känt, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

  Nödvändiga utgifter i förhållande till inkomst
  Olika hushåll spenderar olika mycket pengar. Men utgår man från det mest nödvändiga hamnar utgifterna på omkring 6 800 kronor per månad för ett enpersonhushåll. Lägger man till hyran för en tvåa på 65 kvadrat hamnar de nödvändiga utgifterna på 12 200 kronor per månad. [1]

  Hur hög andel av inkomsten som går åt till nödvändiga utgifter beror på hur hög inkomsten är. För en undersköterska går knappt tre fjärdedelar av inkomsten efter skatt åt till det allra nödvändigaste, medan en läkare lägger mindre än 40 procent av sin inkomst efter skatt på nödvändiga utgifter.
  – När inkomsten minskar med 30-40 procent för en pensionerad undersköterska kommer hen inte att få sin ekonomi att gå ihop utan ett kompletterande sparande eller bidrag. Trots att regeringen sänker skatten för pensionärer kommer pengarna ändå inte ens att räcka till det mest nödvändiga, fortsätter Arturo Arques.

  Stora yrkesgrupper kommer gå minus på sin pension
  Även om inkomsten faller lika mycket i procent för de flesta blir det stor skillnad i kronor och ören. För stora yrkesgrupper, såsom undersköterskor och butikssäljare, faller inkomsten efter skatt med över 5 000 kronor per månad från yrkesarbetande i 35-årsåldern till pensionsåldern. [2]

  Från att ha 4 500 kronor kvar att leva på varje månad när de nödvändiga utgifterna är betalda kommer undersköterskan gå 600 kronor minus varje månad som pensionär. Inom andra yrken, såsom grundskolelärare och lastbilsförare, kommer pensionen precis räcka till att betala det mest nödvändiga.

  – En 35-åring som idag tjänar under 25 000 kronor kommer sannolikt behöva bidrag för att över huvud taget klara ekonomin som pensionär. Det är oroväckande, med tanke på att en relativt stor andel av svenskarna har löner i den nivån och kanske inte heller kan förvänta sig någon rejäl löneutveckling, fortsätter Arturo Arques.

  Analysen utgår från Swedbanks beräkningar av nödvändiga levnadskostnader för olika typhushåll. Exemplet utgår från siffror för enpersonhushåll. I beräkningarna används de skattenivåer regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018. Analys över framtida pension är gjord utifrån Pensionsmyndighetens typfallsmodell och de antaganden som görs där. Utifrån ersättningsnivån har pensionen räknats om till dagens penningvärde.

  Annons