tisdag, december 11, 2018

Miljö

Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden

Miljö SU 696x385
Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen, enligt en ny studie från Stockholms universitet. Det har länge debatterats om sälarnas fiskätande har...

Historiskt klimat viktigt för markens svar på framtida klimatförändringar

Miljö evy2 611 611x385
Forskare vid Lunds universitet har i samarbete med kollegor från Amsterdams universitet undersökt hur 18 års torka påverkar de miljarder livsviktiga bakterier som lever i marken under våra fötter. Resultatet visar att den typen av extremväder har betydelse för framtida klimatförändringar. Enligt studien har mikroorganismer...

Oavsiktliga konsekvenser av dammar och reservoarer

Miljö hoover webb
Många dammar och reservoarer byggs eller byggs ut för att lindra torka och vattenbrist. Men i en ny perspektivartikel i Nature Sustainability visar en internationell forskargrupp ledd från Uppsala universitet hur dammar och reservoarer tvärt om kan bidra till att förvärra problemen. Att bygga dammar...

Renoveringskostnader av miljonprogrammet kan minskas med 41 miljarder och 260 GWh/år

Miljö effektivare renovering allm  nnyttan 696x385
Sex renoveringslösningar har gemensamt potential att minska de totala renoveringskostnaderna inom miljonprogrammet med 25 procent från dagens nivå och samtidigt uppnå 15 procent energieffektivisering. Det visar den senaste studien som Sustainable Innovation genomfört i samarbete med SABO och HBV. De sex åtgärderna rör områdena badrum,...

Mjøstårnet: Ett hållbart pilotprojekt

Miljö b5dabf875971a3e4 800x800ar 696x385
Att bygga höga byggnader i trä har stora fördelar för klimatet. – Att använda trä i bärande konstruktioner kan minska utsläppen från materialproduktionen med upp till 85 procent, säger miljörådgivare och civilarkitekt Bård S. Solem. Han arbetar i Eggen Arkitekter AS och har lång erfarenhet av hållbara...

Vad vi som konsumenter kan göra för miljön, september

Miljö Bild Prayitno  696x385
I denna artikelserie tittar vi på saker vi som konsumenter kan gör för miljön. I tidigare artiklar, där vi behandlat punkterna 1 – 7, har vi tipsat om vikten av att laga och reparera och slänga så lite som möjligt, enkla saker man kan...

Vad vi som konsumenter kan göra för miljön, augusti

Miljö Bild Fishtoes2000 696x385
I denna artikelserie tittar vi på saker vi som konsumenter kan gör för miljön. I tidigare artiklar, där vi behandlat punkterna 1 – 6, har vi tipsat om vikten av att laga och reparera och slänga så lite som möjligt, samt enkla saker man...

Fläckvis kunskap om klimatförändringar i Arktis

Miljö b4edfa96ba084ecb 800x800ar 696x385
Forskningen om klimatförändringar i Arktis bygger på alltför få och ofullständiga fältmätningar och provtagningar. Det framgår av en omfattande granskning från Lunds universitet där man har gått igenom tusentals vetenskapliga studier. Granskningen visar att cirka 30 procent av de citerade undersökningarna byggde på mätningar...

Vad vi som konsumenter kan göra för miljön, juli

Miljö LED lampor
I juni tittade vi på två saker vi som konsumenter kan gör för miljön. Nu fortsätter vi. Släck lamporna Det här är en väldigt enkel sak att åtgärda och något som svensken i gemen nog blivit betydligt mer medveten om och bättre på att...

Bredt politisk flertal bag en ambitiøs og grøn energiaftale

Miljö Diliff 1 696x385
Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Regeringen har i dag indgået aftale med alle Folketingets partier, som indebærer en massiv grøn satsning frem mod 2030. Aftalen sikrer blandt andet tre nye store havvindmølleparker, ny pulje til landvind og solenergi, en målrettet energispareindsats og en målrettet styrkelse...