4.4 C
Gamla stan
onsdag, januari 22, 2020

Klimatutsläppen från svenskarnas flygresor kan minskas med en fjärdedel

Det finns stor potential för minskade klimatutsläpp från svenskarnas flygresor genom ändrat resebeteende. Hos resenärerna finns stor acceptans både för att välja närmre destinationer och andra transportslag. Det visar en studie gjord av forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Förlorad biologisk mångfald: Något att oroa sig för? Och vilka är orsakerna?

Den biologiska mångfalden, eller variationen av alla levande varelser på vår planet, har minskat med en alarmerande fart de senaste åren, främst på grund av mänsklig aktivitet, t.ex. på grund av förändrad markanvändning, nedsmutsning och klimatförändringar. På torsdagen efterlyste Europaparlamentarikerna att parterna...

Utsläpp från flygplan och fartyg: fakta och siffror (grafik)

Utsläpp av växthusgaser från internationellt flyg har mer än fördubblats under de senaste tjugo åren. Hur ser det ut med sjöfarten? Ta reda på mer i vår grafik. Även om det internationella flyget och sjöfarten tillsammans utgör mindre...

Svenskar och danskar är mest oroade över klimatet

50 procent av svenskarna och 47 procent av danskarna anser att klimatförändringarna är det allvarligaste problem som världen står inför just nu. Det innebär att de är i särklass mest oroliga för klimatet av länderna inom EU, visar en ny undersökning av...

Annons

Teknik

Annons