söndag, juli 21, 2019

Miljö

Dagvattendammar kan gynna biologisk mångfald

Anlagda dagvattendammar i Uppsala stad har en oväntat hög biologisk mångfald. En studie som nu presenteras visar att hela 61 procent av alla trollsländearter som finns i Uppland, varav flera är relativt sällsynta i Sverige, också finns i dammarna. Det visar en...

BillerudKorsnäs och The Paper Straw Co lanserar det första ”U-Bend Straw“ i papper

BillerudKorsnäs har tillsammans med Paper Straw Co utvecklat det första funktionella 180 graderssugröret i papper, U-Bend Straw. Sugröret är avsett för individuella dryckesförpackningar, t.ex. för juice, mjölk och vatten. Den långsiktiga marknadspotentialen och positiva hållbarhetspåverkan är omfattande. BillerudKorsnäs har...

Ny undersökning: vilka fossilfria drivmedel är kostnadseffektivast?

Flera biodrivmedel, inte minst biometanol och biodiesel gjort av tallolja, är det kostnadseffektivaste sättet att minska klimatpåverkan. Detta enligt ett nytt exjobb som ur ett livscykelperspektiv jämfört kostnader för elbilar och ett antal vanliga biodrivmedel, efter att skatter och subventioner skalats...

Biogas ökar pappers- och massabrukens kapacitet

Avloppsströmmarna från sulfatmassabruken har hittills ansetts för svåra att röta till biogas, detta trots att de innehåller stora mängder organiska ämnen. Eva-Maria Ekstrand, Tema Miljöförändring, har i sin doktorsavhandling hittat en lösning. Antalet massa- och pappersbruk...

Unga vuxna storkonsumenter av engångsartiklar

Var tredje ung vuxen köper mat och dryck i farten flera gånger i veckan – trots att en klar majoritet ser engångsförpackningar av plast som ett miljöproblem. Det visar en undersökning av Novus, som gjorts på uppdrag av Håll Sverige Rent.

Unik klimatmodellering i Lund med vegetation i fokus

Forskare vid Lunds universitet har bidragit till att skapa en ny, uppdaterad version av en global klimatmodell som ska öka förståelsen för den globala uppvärmningen. Genom den nya modellen kan man nu titta på hur markanvändning och en förändrad växtlighet...

Klimatpolitik för grön tillväxt otillräckligt för att nå målen i Parisavtalet

Ny forskning visar att klimatpolitik för grön tillväxt inte räcker för att nå Parisavtalets ambitiösa mål, det vill säga att hålla den globala uppvärmningen under 2°C fram till slutet på århundradet. Grön tillväxtpolitik är ett dominerande inslag...

Värsta skräpet – fimpen

Fimpen är skräpets värsting. Enligt våra beräkningar slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år. Samtidigt...

ALLMÄNBILDNING

Anslag till forskning om adaptiv respons hos poliser som arbetar “undercover”

Förmågan att anpassa sitt beteende till förändrande situationer är en viktig egenskap hos poliser som etablerar kontakt och bygger relationer inom kriminella...

Genetisk studie visar att anorexi är mer än en psykiatrisk sjukdom

I en ny stor studie, publicerad i Nature Genetics, har forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med en rad andra internationella forskare...

Toleransen minskar i världen

Världen blir alltmer splittrad, det visar en ny global studie kring resenärers värderingar från hotell- och resesöksajten momondo. Hela 49 procent av de...

Tjejer med självskadebeteende påverkas starkare av sociala medier

Unga tjejer med självskadebeteende upplever i en simulering av sociala medier att de får mer negativ feedback än de faktiskt får. De...

Hög förskrivning av opioider vid artros

Var fjärde artrospatient i Skåne fick receptförskrivna opioider någon gång mellan november 2014 och oktober 2015. I resten av befolkningen i samma...

Komplexa samspel i genetiken bakom barns födelsevikt

Ett barns födelsevikt styrs av både mammans och barnets genetik, och samspelet däremellan kan vara påfallande raffinerat. Det framgår av den hittills...

TV: Läromedelsspel kan förändra matteundervisningen

Digitala läromedel blir allt vanligare i skolan men få är vetenskapligt testade. Med hjälp av ett nytt läromedelsspel lyckades elever...

Lund universitet på topp-100 i QS rankning

Lunds universitet har placerats på plats 92 i världen i den årliga rankningen utförd av internationella QS World University Ranking....