onsdag, mars 20, 2019

Miljö

Lunds kommun deltar i Earth Hour – gör du?

Lördagen den 30 mars infaller Earth Hour då du genom att släcka mellan 20.30-21.30 kan visa ditt engagemang för klimatet. Du kan också delta i tävlingen Earth Hour Challange mellan den 16-30 mars. Släck! Klimatförändringarna...

Klimatsmarta och cirkulära – Svanen landar i förpackningsbranschen

Nu kan förpackningar för flytande livsmedel miljömärkas med Nordens mest kända miljömärke. Svanenmärket visar att förpackningen är bäst i klassen på miljö – bland  annat för att den är gjord av hållbara råvaror, enkelt kan materialåtervinnas och inte får innehålla problematiska kemikalier.

Det privata skräpplockar initiativet ”Håll Limhamn rent” får allt fler medlemmar – och det behövs!

Efter att dansken Anette Hallstrøm flyttade till Limhamn i augusti 2017, har hon tagit initiativ till en lokal skräpplockargrupp på Facebook. Gruppen plockar upp skräp regelbundet kring Limhamn, och naturen har verkligen behov av hjälpen! Ingen som går...

Det mystiska miljöproblemet

När miljöproblem som användandet av fossila bränslen, kärnkraftverk och temperaturhöjningar ofta tas upp lämnas den viktigaste aspekten ut ur bilden. Många oroar sig över avgaser, kor och avskogning när de hör ordet “miljöproblem”, men inte alla tänker på...

Folk vill mycket – men gör lite för klimatet

Klimatpanelen är vädertjänsten Grönt Väders satsning på att undersöka hur miljömedvetna svenskar förhåller sig till klimatfrågan. Svaren slår fast mycket av det vi redan kunde ana, men ger också spännande inblickar i skillnaderna mellan generationer och mellan män och kvinnor. ”Extrem...

Svensk julgran årets klimatjulklapp

En nyhuggen svensk julgran kan vara julens bästa klimatinsats.  Granen har tagit upp och lagrat cirka 11 kilo koldioxid från atmosfären. Dessutom gör granen ytterligare en klimatinsats när den kastats ut. En svenskodlad julgran på cirka 2,2 meter med...

Djur drabbas om sommaren 2018 går i repris

Värmeböljor liknande den i somras kan få mycket negativa följder för många djur. En ny studie från Lunds universitet visar att överhettade fåglar får mindre ungar och att de som föds kan ha mindre chans att överleva. Sedan tidigare...

Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden

Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen, enligt en ny studie från Stockholms universitet. Det har länge debatterats om sälarnas fiskätande har...

Historiskt klimat viktigt för markens svar på framtida klimatförändringar

Forskare vid Lunds universitet har i samarbete med kollegor från Amsterdams universitet undersökt hur 18 års torka påverkar de miljarder livsviktiga bakterier som lever i marken under våra fötter. Resultatet visar att den typen av extremväder har betydelse för framtida klimatförändringar. Enligt studien har mikroorganismer...

Oavsiktliga konsekvenser av dammar och reservoarer

Många dammar och reservoarer byggs eller byggs ut för att lindra torka och vattenbrist. Men i en ny perspektivartikel i Nature Sustainability visar en internationell forskargrupp ledd från Uppsala universitet hur dammar och reservoarer tvärt om kan bidra till att förvärra problemen. Att bygga dammar...