19.5 C
Gamla stan
torsdag, juli 2, 2020

Utsläpp från industrin blir plast

Bara ett luftslott? Nej, det går faktiskt att göra plast av luft  - eller snarare av koldioxid. Plasten i dina skor eller möbler kan i framtiden kanske tillverkas med hjälp av en avgasreningsteknik som nu utvecklas vid Lunds universitet.

EU definierar gröna investeringar för att stimulera hållbar finansiering

För att stimulera ett skifte mot miljövänliga investeringar introducerar EU regler för att definiera vad som kvalificerar aktiviteter som gröna och hållbara. Vid plenarsessionen i juni kommer ledamöterna att rösta om ett ramverk som fastställer vilka aktiviteter som kan...

Byggandet av ett hållbart livsmedelssystem – EU:s strategi

EU:s livsmedelsstrategi ska skydda miljön och garantera hälsosam mat för alla – samtidigt som jordbrukarnas försörjning ska säkerställs. Livsmedelskedjan från produktion till konsumtion och avfall, har en stor inverkan på miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet. Med strategin från jord till bord som...

Europas utrotningshotade arter – i siffror (nyhetsgrafik)

En miljon av totalt åtta miljoner arter globalt hotas av utrotning. Ta reda på hur många och vilka arter i Europa som är utrotningshotade eller utrotade. Utrotningshotade arter inbegriper växter och djur som hotas av utrotning. Det beror främst...

Annons

Teknik

Annons