Mer än pengar: EU:s långtidsbudget ett verktyg för Europas framtid

Vi kan inte göra mer med mindre pengar, sa ledamöterna i samband med onsdagens debatt om EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2027

Europaparlamentet meddelade på onsdagen att kammaren bara kommer att godkänna EU:s nästa fleråriga budgetram för 2021-2027 om den lever upp till EU:s ambitioner.

I en debatt på onsdagen med Nikolina Brnjac från det kroatiska ordförandeskapet och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen framhöll ledamöterna att de pågående förhandlingarna om den nya långtidsbudgeten också innebär förhandlingar om Europas framtid.

Debatten i plenisalen i Strasbourg ägde rum inför det stundande EU-toppmötet i Bryssel den 20 februari, under vilket EU:s stats- och regeringschefer ska försöka enas om en gemensam position om EU:s nästa fleråriga budgetram (multiannual financial framework – MFF) för 2021-2027.

De flesta ledamöter insisterade under debatten på att tillräcklig finansiering är avgörande för att kunna uppnå viktiga EU-mål, som t.ex. att bekämpa klimatförändringarna, klara den digitala och ekologiska övergången och hantera dess sociala konsekvenser och fortsätta stödja regioner och städer, lantbrukare, ungdomar, forskare och företagare. Att genomföra den nya europeiska gröna given med en minskad budget skulle t.ex. innebära mindre stöd till andra EU-program. Vissa ledamöter underströk dock att en del av EU:s politikområden måste utvärderas mer noggrant än tidigare och att en tydligare utgiftsdisciplin behövs.

Utöver det framhöll ledamöterna vikten för EU av att införa nya inkomstkällor (så kallade ”egna medel”) och att koppla samman EU:s budget med kriterier som respekt för rättsstatsprincipen.

Klicka på namnen för att se de individuella anförandena igen

David Sassoli, Europaparlamentets talman

Nikolina Brnjac, från det kroatiska ordförandeskapet

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Renew, RO)

Marco Zanni (ID, IT)

Philippe Lamberts (De gröna/EFA, BE)

Raffaele Fitto (ECR, IT)

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, EL)

Johannes Hahn, EU:s budgetkommissionär

Nikolina Brnjac, från det kroatiska ordförandeskapet

Se hela debatten igen (12.02.2020)

Annons