Medlemsländerna godkände i dag en rad stödåtgärder som kommissionen föreslagit för att hjälpa bönder som drabbats ekonomiskt av ogynnsamt väder och öka tillgången till djurfoder.

Illustration © Upphovsrätt Europeiska kommissionen 2019

– Ända från början av extremvädret har vi noga bevakat läget, och står redo att stödja våra jordbrukare. Kommissionen har hållit nära kontakt med alla EU-länder och vi har reagerat snabbt när det behövts. Det här stödet ska hjälpa jordbrukarna i EU ekonomiskt och förebygga brist på foder för djuren, säger jordbruks- och landsbygdskommissionär Phil Hogan.

De åtgärder som medlemsländerna enades om i dag i ett kommittémöte omfattar högre förskottsbetalningar och flera undantag från förgröningsreglerna för att hjälpa bönderna att få fram tillräckligt med foder till sina djur. De drabbade jordbrukarna kan få ut en större andel av sina betalningar enligt den gemensamma jordbrukspolitiken för att få bättre kassaflöde. Detta omfattar

  • upp till 70 % av direktstödet från och med mitten av oktober, och
  • 85 % av landsbygdsutvecklingsstödet så snart åtgärdspaketet antas formellt i början av september.

Dessutom ska undantag från förgröningsreglerna öka tillgången på foder. Det är bl.a. fråga om att

  • räkna mark i träda som en särskild gröda eller som en ekologisk fokusareal, även om den har betats av eller skördats,
  • så fånggrödor som renbestånd (och inte som blandningar av olika grödor enligt gällande regler) om de är avsedda för bete eller foderproduktion,
  • förkorta minimiperioden på åtta veckor för fånggrödor för att jordbrukare med åkermark ska kunna så sina höstgrödor i tid efter fånggrödorna.

Vad händer nu?

Efter beslutet i dag bör åtgärdspaketet antas formellt i början av september.

Kommissionen fortsätter att hålla kontakten med alla EU-länder för att följa upp torkans konsekvenser.

Läs mer 

Drought in Europe: the Commission offers further support to European farmers (EN)

Bulletiner om övervakning av jordbruksresurser (EN)

Annons