Med klimatförändringar påverkas även insekterna.

Lars Rombo

Reserådet

Myggan världens farligaste djur.
Hur ska svenska resenärer tänka?

Under de kommande jul – och nyårsveckorna reser 500 000 svenskar på semester till Asien. Thailand fortsätter att öka, och har gått upp med 4% från förra året. Även Filippinerna är populärt resmål och en ny raket i år är Phu Quoc i Vietnam (1). Världshälsoorganisationen, WHO, har stort fokus på myggburen smitta i Asien. Myggorna sprider svåra sjukdomar och blir också allt mer resistenta mot bekämpningsmedel(2). Myggan sprider sig även geografiskt till nya områden både norr- och västerut som man tror är klimatrelaterat. Risken i sig ökar inte men områden som har smittorna blir fler och större.
-Med ett förändrat klimat med stigande temperaturer har myggans spridning ökat eftersom de trivs bäst i fuktiga varma klimat. Även om risken för allvarlig virussmitta är relativt liten, så är den inte vare sig mindre eller större än för andra sjukdomar som vi rutinmässigt vaccinerar oss mot vid resa till Asien. Exempelvis hepatit B, där det är lika låg risk om man inte tillhör en riskgrupp, säger Lars Rombo, fd professor i infektionssjukdomar och resemedicin Karolinska institutet, ansvarig för Reserådet och ansvarig för rådgivning på Vårdguiden 1177 rörande resevacciner.
Lars Rombo vill se ökad information och välinformerade resenärer som tar egna beslut och
överväganden kring vaccination.

-Vår roll som vaccinatörer är att ge information och en rekommendation till resenären som sen själv ska ta beslutet, konstaterar han.

Japansk encefalit

WHO listar myggan som ett av världens farligaste djur (3) och sedan flera år så finns ”World Mosquito Day” för att sprida information (4) Japansk encefalit är en hjärninflammation som orsakas av ett myggburet virus, det finns ingen behandling av sjukdomen utan vaccination, myggnät och myggmedel är det som gäller. Enligt de svenska rekommendationerna för vaccination mot japansk encefalit är utbrott av epidemier något som inte är helt enkelt att förutse eftersom kännedom om epidemien oftast kommer när den pågått ett tag.                                          En av 25 vuxna som infekteras får allvarliga symtom som förvirring, neurologiska symtom, krampanfall och koma. Av dem som får allvarliga symtom avlider var tredje. Av de övriga drabbas 50 % av allvarliga neurologiska följdtillstånd, resterande andel blir mer eller mindre återhämtade.
Viruset sprids inte mellan människor.
Världshälsoorganisationen WHO beräknar cirka 68 000 fall av Japansk encefalit varje år i Asien men sjukdomen är underskattad. Japansk encefalit förekommer i 24 länder, av dessa har drygt hälften infört allmän barnvaccination mot sjukdomen.
– Att länder som till exempel Thailand har vaccinering mot Japansk encefalit i
barnvaccinationsprogrammen är ett starkt argument för vaccinering. 12 – 15 länder i regionen har infört detta i sina barnvaccinationsprogram vilket också innebär att det ger skev fel bild av sjukdomsspridning eftersom vaccinationen skyddar stora delar av den inhemska befolkningen, säger Lars Rombo
FAKTA
Om Reserådet: Reserådet ger information om vilka vaccinationer som rekommenderas i samband med resa. Rekommendationerna utgår från hur länge och på vilket sätt resenären avser att vistas på resmålet. Här finns också hälsoråd för olika regioner med information om hur man kan minska risker under resan på annat sätt än genom vaccination. Reserådet är oberoende och leds av Lars Rombo. Reserådet vänder sig till vaccinatörer och övriga i sjukvården.
Råd till allmänheten:
Vårdguiden 1177 https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/
WHO:s listar följande 24 länder som riskområden för Japansk encefalit-smitta
Australien, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, Filippinerna, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Papua Nya Guinea, Ryssland, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Thailand, Vietnam, Östtimor.
_______________________________________________________________________________________________
1. https://www.mynewsdesk.com/se/ticket-privatresor/pressreleases/tickets-stora-trendrapport-ticket-collection-spanien-och-thailand-vinternstoppresmaal-2222245.
2.  www.who.int/wer.
3. http://www.who.int/neglected_diseases/vector_ecology/mosquito-borne-diseases/en/
4. https://www.pmi.gov/news/all/news-full-view/world-mosquito-day—2016
Annons