”Man vill hjälpa till”

”Vi fyller en funktion där vi avlastar de vanliga anställda så att de orkar längre. Det känns viktigt,” säger Hanna Djerf, läkarstudent som jobbar två dagar i veckan på en intensivvårdsavdelning med covid-19-patienter i Malmö. Foto: Ingemar Hultquist

En av de läkarstudenter som börjat jobba på Skånes universitetssjukhus för att förstärka den skånska vården i kampen mot covid-19 är Hanna Djerf. För henne är det självklart att hjälpa till när man behövs. Själv får hon med sig värdefulla inblickar i hur intensivvård fungerar.


I slutet av mars meddelade Medicinska fakulteten och Region Skåne att de träffat en överenskommelse om att studenter kunde anställas i vården, för att förstärka den skånska sjukvården i kampen mot covid-19. Flera hundra studenter anmälde sitt intresse och en av dem är Hanna Djerf som läser termin 10 på läkarprogrammet.

– Det känns jättebra att få hjälpa till och känna att man behövs. Det tror jag att många som pluggar till vårdyrken kan känna igen sig i, att man vill hjälpa till, säger Hanna Djerf om varför hon anmälde sig för att jobba.

Sedan början av april jobbar hon två dagar i veckan på en intensivvårdsavdelning i Malmö, som snabbt satts upp för att vårda av patienter med covid-19.
– På avdelningen är vi lite av en alltiallo. Vi tar inga medicinska beslut. Vi hjälper läkarna med att ringa runt och skicka remisser till röntgen med mera. Vi hjälper även sjuksköterskorna och undersköterskorna med till exempel vändningar, att hämta saker och tvätta visir.
–  Alla på IVA vet vilka vi är och vilken roll vi har. Vi fyller en funktion där vi avlastar de vanliga anställda så att de orkar längre. Det känns viktigt.

Två dagar i veckan låter som mycket arbete för en student som samtidigt läser till läkare, men Hanna Djerf är van vid att planera sin tid effektivt, hon har varit engagerad i studentlivet under större delen av läkarprogrammet. På termin 10 är det dessutom dags att skriva examensarbete vilket gör det lättare att styra över den egna tiden.

Innan studenterna började jobba fick de in kort introduktion, som bestod av en internetbaserad utbildning samt bredvidgång på IVA. 
–  Det räckte som introduktion eftersom vi inte har så svåra arbetsuppgifter. Det svåraste är att lära sig att hitta i alla förråden, säger Hanna Djerf med ett skratt.

Säkerheten för anställda i vården har diskuterats flitigt i media, men Hanna Djerf är inte orolig för egen del.
–  De flesta patienterna på IVA ligger i respirator och det är slutna system, så deras utandningsluft kommer inte ut på avdelningen. Vi har fått tydlig information om vilken skyddsutrustning vi skall använda i vilken situation och dessutom är jag är ung och frisk.

Till sommaren har Hanna Djerf fått ett vikariat som underläkare i Borås och lämnar då arbetet på IVA i Malmö. Vad tar hon med sig från sina erfarenheter under våren?
–  Det är väldigt lärorikt och spännande att se att hur intensivvård fungerar på nära håll.
–  Det är härligt att vara del i ett team och ha kollegor. Som läkarkandidat under utbildningen är man ny på avdelningen varje dag. Det är så kul att nu få vara del av en personalgrupp och känna att man passar in.


Flera hundra studenter anmälde sitt intresse att jobba i vården för att förstärka den skånska sjukvården i kampen mot covid-19-pandemin och 171 läkarstudenter har anställts hittills på Skånes universitetssjukhus.

Inom kort startas även en community för studenter som jobbar i vården under covid-19-pandemin. Denna community ska stödja studenterna, ge information och erbjuda föredrag. Ansvarig är Ingemar Petersson, forskningschef vid Skånes universitetssjukvård.

Källa: Lunds universitet

Annons