Malmö stad satsar på välfärdstalanger

Centrala_Malmö. Foto: Johan Jönsson (Julle)

På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att bevilja 9,6 miljoner kronor till arbetsmarknadsinsatser kopplade till Jobbpakten. Under 2019 ska den utökas till att också omfatta välfärdstalanger.

Jobbpakten handlar om att erbjuda arbetslösa personer såväl utbildning som arbetsmarknadsinsatser, både inom den offentliga sektorn och den privata. Den vänder sig främst till långtidsarbetslösa Malmöbor, till dem med försörjningsstöd, till personer med funktionsnedsättningar samt till unga och nyanlända Malmöbor. Talangprogram, jobbspår och hållbar rekrytering är tre insatser som kommer att utvecklas ytterligare under året.

Välfärdstalanger är en kombination av utbildning och arbete och syftar till att möta behovet av kompetensförsörjning inom välfärden samtidigt som fler Malmöbor blir självförsörjande.

– Tyvärr har avvecklandet av extratjänster inneburit att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden har förlorat en chans till egen försörjning, men det betyder också ökade kostnader för kommunen när staten backar från sitt uppdrag. Vi vill fortsatt verka för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande och ser därför till att satsa på Jobbpakten, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– När staten inte tar sitt ansvar ser vi i Malmö till att tillsätta resurser för att både hjälpa fler Malmöbor in på arbetsmarknaden och stärka vår stads välfärd, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Annons