Luxemburg gav Engie olagliga skattelättnader

Bild: GR8DAN

Enligt ett pressmeddelande från Europakommissionen, publicerat i går kväll, har det nu framkommit att Luxemburg låtit två företag inom Engie-koncernen nästan helt sluppit skatta för sin vinst under ungefär ett decennium. Detta är olagligt enligt gällande EU-lagar, eftersom det ger Engie orättvisa konkurrensfördelar, och Luxemburg tvingas nu driva in omkring 120 miljoner euro i obetalda skatter.

Efter en djupgående undersökning som startade i september 2016 har Kommissionen kommit fram till att två olika skattesystem i Luxemburg gjort att Engies skattebörda har lättats åtskilligt – på vissa vinster har de betalat 0,3 % i skatt – under det senaste decenniet utan att någonting gjorts för att rätta till det.

2008 respektive 2010, inrättade Engie två komplicerade koncerninterna finansieringsstrukturer för två företag inom koncernen, Engie LNG Supply och Engie Treasury Management. Dessa strukturer innebar överföringar mellan dessa företag och två andra företag inom Engiekoncernen i Luxemburg, i syfte att undvika skatt.

Enligt Kommissionen har Luxemburg inte gjort tillräckligt för att stoppa denna skatteflykt, utan tvärtom har deras styrmedel spelat Engie rakt i händerna. Faktum är att de tillåtit Engie LNG Supply och Engie Treasury Management att undvika skatt på 99 % av sina vinster i Luxemburg.

Med utgångspunkt i detta kom Kommissionen fram till att Luxemburgs skattelagstiftning gav en selektiv fördel för Engiekoncernen, vilken inte kunde rättfärdigas. Därför fann Kommissionen att Luxemburgs behandling av Engies skatter, främjad av deras skattelagstiftning, är olaglig enligt EU:s regler för statligt stöd.

Fotnot: Engie (tidigare GDF Suez) är ett franskt multinationellt elbolag. Engie LNG Supply, ett bolag som handlar med flytande naturgas, och Engie Treasury Management, ett finansbolag, är båda en del av Engiekoncernen. I november 2017 såldes LNG Supply till Total, ett av världens största oljebolag.

Annons