Lunds universitet söker ny rektor

Nu söker Lunds universitet ny rektor från och med 2021. Styrelsen har enats om en kravprofil och därmed inleds sökprocessen för Torbjörn von Schantz efterträdare.

– Jag kan garantera att den person vi söker får ett fantastiskt intressant arbete att leda och utveckla Lunds universitet. Universitetet är högt rankat internationellt, här finns hela bredden inom forskning och utbildning och många internationella nätverk. Universitetet har utvecklats starkt ekonomiskt under flera år vilket har inneburit att flera satsningar förverkligats, säger Jonas Hafström, Lunds universitets styrelseordförande.

I kravprofilen anges bl.a att Lunds universitets rektor för nästa mandatperiod ska utveckla universitetets utbildning, forskning och samverkan samt ta tillvara det breda universitetets möjligheter att möta de globala utmaningarna. Några ledord som nämns i kravprofilen är högsta kvalitet, kollegiala processer och akademisk frihet liksom ledarskap, medarbetarskap och studentinflytande.

–  Universitetets strategiska plan sträcker sig över nästa mandatperiod och är ett centralt dokument för kommande rektor att utgå ifrån. Vi ser fram emot sökanden som känner sig manade och har det ansvarsutkrävande som behövs för att värna om och utveckla ett universitet av denna dignitet,  säger Jonas Hafström.

FAKTA:
–    Mandatperioden för nuvarande rektor Torbjörn von Schantz löper ut den 31 december 2020.
–    Ansökningstiden för ny rektor går ut den 2 februari 2020.
–    Mandatperioden för Lunds universitets rektor är sex år
–    Det har hittills funnits 161 personer som varit rektor vid Lunds universitet sedan den förste tillträdde 1668. Av dessa har en varit kvinna.
–    Förslag på ny rektor tas fram av Universitetsstyrelsen efter hörande i det s.k Universitetskollegiet som består av personal och studenter. Regeringen utser rektor. En särskild rekryteringsgrupp med medlemmar från såväl styrelse som universitetskollegium bistår styrelsen i rekryteringsprocessen.
–    Förutom att personer själva kan söka tjänsten som rektor kan även anställda och studenter nominera kandidater.
Läs mer om kravprofil, ansökning och rekryteringsprocess på Universitetets webbplats:

Källa: Lunds universitet

Annons