Lunds nya gymnasieskola blir grön och tillgänglig för hela staden

Planförslaget utgår från ett vinnande tävlingsbidrag från Wingårdh Arkitektkontor och AAART Architects. Här skolan sedd från Svanevägen. Foto: Wingårdh Arkitektkontor

Förslaget för hur det ska se ut på platsen för Lunds nya gymnasieskola blir allt tydligare. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka planförslaget vidare på samråd.

En helt ny skola, Hedda Anderssongymnasiet, är tänkt att byggas på platsen där Svaneskolan ligger idag. Med det får västra sidan av Lund en mer innerstadslik karaktär och ett större flöde av människor.

– Den centrala placeringen av Hedda Andersson gymnasiet har stora fördelar. Det blir enkelt för gymnasieeleverna att ta sig till det nya gymnasiet med gång, cykel, buss och tåg. Delar av skolan blir även tillgänglig för allmänheten vilket ger nya värden även för boende och besökande i området, säger Björn Abelson (S), Byggnadsnämndens ordförande.

Den nya skolan planeras vara fyra fyravåningskuber i tegel som binds samman i hörnorna, förslaget utgår från ett vinnande tävlingsbidrag från Wingårdh Arkitektkontor och AAART Architects. Tanken har varit att de löst sammanfogade delarna ska göra att skolan bättre smälter in i omgivningen och inte upplevs för stor. Tegelfasad är det på flera av de omgivande husen och även på många andra skolbyggnader i Lund. Entrévåningen kan bli ett generöst utrymme inte bara för pedagogiska lärmiljöer utan även för andra verksamheter då på helgen eller då skolan är slut för dagen.

När det gäller utemiljön tar den sin utgångspunkt i platsens nivåskillnader och föreslås bestå av två helt olika delar. Den del som ligger närmast Svanevägen får en urban karaktär med en välkomnande entréplats och terrasser med sittplatser.

Den andra, större delen rymmer den huvudsakliga skolgården och är vänd mot sydväst. Den föreslås att få en campuskaraktär, lånad från engelska och amerikanska universitet, och utmärkande blir bland annat ett stort Robiniaträd som kan sparas och finnas mitt på skolgården. I planförslaget anges att det ska vara minst 3500 kvadratmeter icke hårdgjord yta och detta ska garantera skolgårdens storlek och gröna karaktär. Byggnaderna tillsammans med den solvända gården bidrar till att skapa nya trivsamma rum, både för skolans elever och staden i stort.

– Att skolan placeras just här och hur den utformas är viktigt för Lunds stadsutveckling. Hedda Andersson-gymnasiet är inte bara en plats för kunskapen att växa, utan gymnasiet symboliserar även ett nytt kapitel i Lund som viktigt lärosäte, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Det var under 2016 som Lunds kommunstyrelse fattade beslut om Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans befintliga tomt och att Svanekolan därmed behöver rivas. Kommunstyrelsen beslut var under förutsättning att marken är lämplig för det och det är bland detta som nu prövas när man tar fram ett förslag till detaljplan. Samrådet pågår fram till och med den 5 oktober.

Annons