Lunds första program för social hållbarhet nu ute på remiss

Stortorget Lund. Foto: Anton Holmquist Soasta

Arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa går hand i hand för den socialt hållbara utvecklingen i ett samhälle. Nu sammanvävs arbetet med båda dessa perspektiv i Lunds förslag på kommunens första program för social hållbarhet – och vi vill veta vad du tycker om programmet.

I program för social hållbarhet definieras ett socialt hållbart samhälle som ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Bakgrunden till att vi nu tagit fram detta program är kommunfullmäktiges beslut under 2018 om att kommunen ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter, samt att de nya nationella folkhälsomålen lanserades samma år. Lisa Gunnefur och Magdalena Titze har varit ansvariga för att processa fram programmet:

– Lunds befolkning är välmående i relation till andra svenska städer. Men det finns områden där vi har utmaningar som vi tillsammans behöver kraftsamla över förvaltningarna för att nå större framgång i arbetet.

Välkommen med dina synpunkter på programmet

Det finns sex prioriterade målområden i programmet som nu är ute på remiss. Även invånare är varmt välkomna med sina synpunkter på programmet:

– Allmänheten kan lämna sina synpunkter på Program för social hållbarhet fram till den 31 januari 2020. Förutom att man kan lämna sina synpunkter via en e-tjänst på hemsidan, så planerar vi för en aktivitet med föreningslivet i Lund innan remisstiden har gått ut, säger Lisa Gunnefur.

Program för social hållbarhet blir det första i Lund. Det systematiska arbetet med program för ekologisk hållbarhet, LundaEko, är etablerat sedan 2006. Därmed tas nu ett helhetsgrepp på frågor som berör hållbar utveckling i kommunen.

Relaterad information

Webbsidor

Annons