måndag, april 22, 2019

Lund

Högt betyg för Lunds kommuns företagsklimat

Resultatet för årets mätning Öppna Jämförelser Företagsklimat (Insikt) visar på att Lunds kommuns myndighetsutövning får fortsatt högt betyg, trots viss nedgång. Mätningen görs av Sveriges kommuner och landsting. Lunds kommun får sammantaget NKI 73* på en 100-gradig skala. Det...

Så ska kommunen och universitetet fortsätta sitt samarbete

Nu har Lunds kommun och Lunds universitet tecknat ett nytt samverkansavtal. Avtalet fastställer en gemensam vision och fyra fundament där kommunen och universitetet ska driva utvecklingen tillsammans. Samarbetet mellan Lunds universitet och Lunds kommun formaliserades...

Energirenovering av flerfamiljshus är en vinst för både klimatet och de boende

En betydande del av vår klimatpåverkan kommer från våra bostäder. För att minska denna klimatpåverkan är det viktigt att se över det befintliga bostadsbeståndet. I EU-projektet Cityfied har 70-talsområdet Linero i Lund renoverats och energieffektiviserats med målet att bli lika energieffektiva...

Sverige

Så påverkar de nya reglerna om rökfria zoner er bostadsrättsförening

Den 1 juli 2019 kommer ny lagstiftning som förbjuder rökning vid entréer och lekplatser. Det utvidgande rökförbudet innebär att ett antal utomhusmiljöer görs rökfria och det kommer bli märkbart för vissa bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Vilka lekplatser omfattas?

Öresund

Europeiska Unionen