Lund kan bli Sveriges miljöbästa kommun 2018

Foto Ola Jennersten WWF

I dag avslöjas vilka tio kommuner som kan bli Sveriges Miljöbästa kommun 2018. Lunds kommun är stolt finalist, tillsammans med sina skånska kollegor Lomma och Helsingborg.

Bakom utmärkelsen står tidningen Aktuell Hållbarhet som för tionde året i rad granskar och rankar kommunernas miljöarbete. Den 27 juni offentliggörs vinnaren i Aktuell Hållbarhets kommunrankning, som mäter aktivitets- och ambitionsnivå på miljö- och hållbarhetsområdet i Sveriges kommuner. Rankningen består av en egen enkät med 23 miljörelaterade frågor som 225 av Sveriges 290 kommuner har besvarat.

– Vi har högt ställda målsättningar för vårt miljöarbete och har avsevärt minskat kommunens klimatpåverkan. Vi vill fortsätta bära ledartröjan bland kommunerna i utvecklingen av miljö- och hållbarhetsarbetet. Vi har tagit ytterligare viktiga steg under det senaste året. Detta hoppas jag ger resultat i Aktuell Hållbarhets ranking, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lunds kommun har exempelvis fått svara på frågor om hur vi arbetar med FN:s hållbarhetsmål, om vi systematiskt granskar efterlevnaden av miljömässiga och sociala krav vid upphandlingar. Nytt för i år är också frågor kring hur kommunerna arbetar med cirkulär ekonomi och för att nå Parisavtalets mål.

– Det är roligt att Lunds miljöarbete uppmärksammas av Aktuell Hållbarhet. För oss är miljö- och klimatfrågorna ett mycket prioriterat område och vårt mål är att Lund ska vara en föregångskommun för hållbarhet som leder utvecklingen för omställning till ett hållbart samhälle, säger Emma Berginger (MP), kommunstyrelsens vice ordförande.

Utöver Aktuell Hållbarhets egen enkät baseras rankningen på uppgifter från offentliga källor såsom Svenskt Vattens hållbarhetsindex, Miljöfordon Syds rankning av kommunernas fordonsflottor, Boverkets och länsstyrelsernas miljömålsenkät och Naturskyddsföreningens enkät om skyddad natur.