Litiumbatterier

Foto: moldova24.md

Nya säkerhetsstandarder för stora och små litiumbatterier.

Rapporter om brinnande batterier i mobiler har på senare år visat att den allt snabbare utvecklingen av litium-jonbatterier också kräver en anpassning av motsvarande säkerhetsfordringar. Därför har den internationella standarden med säkerhetsfordringar på små laddningsbara batterier kompletterats med en del för litium-jonbatterier, SS-EN 62133-2. Den tidigare SS-EN 62133-1 för nickel-kadmiumbatterier har samtidigt uppdaterats.

Motsvarande standard för mobila och stationära laddningsbara litium-jonbatterier i industriella och liknande tillämpningar är den nya SS-EN 62619, som fastställdes nu i november. Den täcker batterier för användning i energilager, reservkraft, truckar, båtar och liknande.

Se preview här på SS-EN 62619, Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt – Säkerhetskrav på litiumceller och litiumbatterier för tillämpningar i industrin. Med SEK preview kan man för varje standard från SEK fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

SEK Svensk Elstandard svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och är en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna. Prenumerera här på det månatliga nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard för att få information om fastställd och upphävd svensk standard inom el och elektronik.

Annons