Lägsta arbetslöshetssiffrorna i EU sedan 2008

EU-flagga

I dag publicerade Eurostat, EU:s statistikkontor, siffrorna för maj 2018. Arbetslösheten var då nere i 7,0 %, vilket är den lägsta siffra sedan augusti 2008 och att jämföra med maj 2017, då arbetslösheten låg på 7,7 %.

För Sverige var motsvarande siffror, enligt Arbetsförmedlingen, 6,8 % i maj 2018 och 7,3 % i maj 2017.

Intressant att notera är också att inom euro-området var siffrorna också de lägsta sedan 2008, men siffrorna var här 8,4 % jämfört med 9,2 % i maj i fjol.

EU pekar främst på att arbetslösheten bland unga har sjunkit, medan Arbetsförmedlingen fokuserar på nyanlända, där siffrorna också sjunker.