Lagändring 1 december gällande återkallelse av arbetstillstånd

Den 1 december träder en lagändring i kraft som rör återkallelse av uppehålls- och arbetstillstånd.

Anledningen till lagändringen är att arbetsgivaren kan ha gjort misstag som, särskilt om de rättas till, inte behöver innebära att tillståndet återkallas.

Exempel på detta kan vara att:

  • arbetsgivaren felaktigt trott att korrekt försäkring för arbetstagaren har tecknats
  • arbetsgivaren tagit fel på datum för inbetalning av försäkringspremie
  • lönen har varit för låg på grund av systemfel hos arbetsgivaren vid löneutbetalning
  • arbetsgivaren har misstagit sig när det gäller vilken lönenivå som är tillräcklig för att förutsättningarna för arbetstillståndet ska vara uppfyllda eller vilka villkor som gäller i branschen
  • giltig frånvaro för arbetstagaren inte har registrerats, något som kan ge sken av att försörjningskravet inte är uppfyllt.

Lagändringen ställer däremot krav på att arbetsgivaren själv ska ha rättat till bristen, det vill säga varit aktiv och agerat innan Migrationsverket upptäckt och påpekat bristen.

Att återkalla tillstånd i de fall där arbetsgivaren själv har rättat till bristen kan ge stora konsekvenser i det enskilda fallet. Därför vill lagstiftaren göra det möjligt för Migrationsverket att avstå från att återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd i vissa fall, även om villkoren under en period av tillståndstiden inte har varit uppfyllda.

Lagändringen träder i kraft den 1 december 2017.

Läs hela propositionen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Annons